Skapa utlysning

Processen för att skapa en utlysning har många moment och kräver omfattande förberedelser. Här beskrivs processen utifrån att förutsättningarna är uppfyllda, exempelvis att formulär har byggts och publicerats. För mer information om hur du skapar de mallar, formulär och liknande som behöver finnas på plats, se respektive avsnitt i användarstödet.

Innehåll på sidan

5.1.1 Skapa utlysning


För att skapa en ny utlysning klickar du på Ny i toppmenyn och väljer sedan i Utlysning i rullgardinsmenyn.

Ett nytt utlysningskort visas


Fliken grunddata visas med ett antal obligatoriska fält, dessa är markerade med en röd ram. För fritextfälten ska du följa din myndighets nomenklatur. Följande fält måste fyllas i innan kortet kan sparas:

 • Diarium: Välj allitd PRISMA, såvida du inte skapar en utlysning för NOS-HS.
 • Tillkomst: Du måste välja tillkomst (för att skapa utlysning välj Upprättad)
 • In/Ut-datum: Grundinställningen för detta är dagens datum.
 • Ärendetyp: Default-värde är Finansiera forskning
 • Förkortad titel: En förkortad titel på maximalt tio tecken.
 • Titel: Utlysningens titel som visas i Prisma portal.
 • Beskrivning: En fritextbeskrivning.
 • Titel engelska: Engelsk titel för utlysningen som visas i Prisma portal när engelska är valt som portalspråk.
 • Beskrivning engelska: En fritextbeskrivning.
 • Handläggare: Samtliga ärenden i Prisma ECM måste ha en handläggare, här söker du ut en handläggare bland alla användare i Prisma som har behörighetsnivån handläggare.

När du har fyllt i all obligatorisk information kan du antingen klicka på OK för att spara och stänga kortet, eller klicka på Verkställ för att spara och behålla kortet öppet.

Kortet sparas


När den obligatoriska informationen är ifylld och utlysningen har sparats finns det icke obligatoriska fält som kan fyllas i. Dessa fält måste fyllas i inför publicering av utlysningen:

 • Ansökningsmodell: Om ansökningsmodellen ska vara ett tvåstegsförfarande med skissansökan i ett första steg, eller en enstegsmodell med fullständig ansökan.
  När du skapar en utlysning med tvåstegsförfarande måste du ange perioddatum innan du kan lägga till en bidragsform.
 • Generellt villkor svenska och engelska: Detta är de generella villkor som kommer att bifogas kontrakten för beviljade ansökningar i samband med att de publiceras till Prisma portal. Dokumentet måste finnas upplagt i textbanken i Prisma ECM för att kunna kopplas till utlysningen. Denna koppling måste göras innan utlysningen publiceras. Tillägg i textbanken görs av en systemadministratör.

När kortet sparades aktiverades också funktionen för att Lägga till bidragsformer på utlysningen.

Senast uppdaterad: