Finansering stiftelser och fonder (KI)

Detta är en specialfunktion utvecklad för Karolinska institutet. Den finns inte tillgänglig för någon annan finansiär.

5.10.1 Beskrivning av funktionen för finansiering stiftelser och fonder

Detta är en specialfunktion utvecklad för Stiftelser och fonder på Karolinska institutet. Genom denna funktion kan stiftelser och fonder läggas upp som finansieringskällor i en specialiserad underhållshantering. Stiftelserna och fonderna kan tilldelas disponibla belopp som bokas upp och sedan förbrukas i utlysningar. Prisma håller då reda på hur mycket pengar som är uppbokade och förbrukade vid beslut. Stiftelser och fonder där samtliga medel har förbrukats kan stängas och nya kan vid behov läggas till.

Denna funktion fungerar inte för finansiärer som har integration mot Agresso.

5.10.2 Underhållshantering för stiftelser och fonder

Denna funktion kräver behörighet att arbeta med underhållstabeller i Prisma ECM:s systemadministration.


Klicka på Inställningar i Prisma ECM:s toppmeny för att öppna administrationsmenyn. Välj sedan Administration för att komma till administrationspanelen i ECM. Där klickar du sedan på Prisma Stiftelser och fonder för att öppna den speciella underhållshanteringen för Stiftelser och fonder.

5.10.3 Koppla stiftelser och fonder till en utlysning


Öppna utlysningskortet för den utlysning där du vill koppla på de manuella finansieringskällorna. Koppling av manuella finansieringskällor görs efter att utlysningen har publicerats. Klicka på fliken Budget i fliknivå två för att arbeta med finansieringskällorna.

Fliken budget på utlysningskortet


På fliken Budget på utlysningskortet finns nappen Fördela medel S&F. Klicka på denna för att öppna underhållshanteringen och fördela medel från stiftelser och fonder.

Fördela medel från stiftelser och fonder


När vyn för att fördela medel från stiftelser och fonder öppnas måste du börja med att välja en av utlysningens söknycklar. Medel från stiftelser och fonder kopplas per söknyckel.

Fördela medel från stiftelse och fond med söknyckel vald


När du har valt en söknyckel visas listan över stiftelser och fonder som finns i underhållshanteringen, samt de disponibla medlen som finns tillgängliga. Klicka på Välj för att välja en stiftelse eller fond.

Stiftelsen/fonden har valts

Senast uppdaterad: