Allmänt om formulär

14.1.1 Förutsättningar

För att kunna arbeta med formulär i Prisma finns det ett par grundförutsättningar. Den absoluta grundförutsättningen är förstås att du har ett handläggarkonto (intern användare) i Prisma, kopplat till din finansiär. I övrigt krävs det att du:

 • Har behörigheten "Formulärsadministratör" hos din finansiär. Denna behörighet delas ut på finansiärsnivå (alltså av din lokala systemförvaltare) och ger dig rättigheten att arbeta med formulär på din myndighet.
 • Har installerat Form Designer-applikationen lokalt på din dator. Form Designer finns lagrat i Box under mappen Prisma NG/FormDesigner/Form Designer latest. Systemförvaltaren kan se till att du blir inbjuden till Box-mappen.

14.1.2 Formulärstyper

Det finns för närvarande tre huvudkategorier av formulär i Prisma och ett antal formulärstyper i varje kategori:

 • Ansökningsformulär:
  • Skissansökan
  • Fullständig ansökan
 • Granskningsformulär:
  • Yttrande
  • Förslag till yttrande
  • Omdöme
  • Externt omdöme
 • Återrapporteringsformulär:
  • Ekonomisk återrapportering
  • Vetenskaplig återrapportering

Varje formulärstyp har ett unikt dataset kopplat till sig. Datasetet är katalogen med formulärsfält som finns tillgänglig när du bygger formuläret.

Generellt var de ursprungliga dataseten identiska för de olika typerna av ansökningsformulär (skiss och fullständig) och granskningsformulär (yttrande, förslag till yttrande, omdöme och externt omdöme). Eftersom det nu finns dynamiska formulärsfält som skapas specifikt för ett dataset finns det inga garantier att seten är identiska längre.

14.1.3 Allmänt om Form Designer-applikationen


Formulär byggs i Prisma i en separat applikation som du installerar lokalt på din dator. Form Designer måste vara installerat på din dator om du ska kunna arbeta med formulär. Form Designers version följer portalens version, vilket gör att du ska uppdatera Form Designer efter varje produktionsleverans om du arbetar i produktionsmiljön. Arbetar du i testmilijön bör du uppdatera applikationen varje gång en leverans sker till testmiljön.

I övrigt finns ett antal saker som är bra att känna till om Form Designer:

 • Form Designer fungerar inte med Internet Explorer. Använd därför Firefox eller Chrome när du bygger formulär.
 • Form Designer versionshanteras inte. Du måste därför avinstallera befintlig version innan du installerar en ny.
 • Dra- och släpp kan användas i begränsad omfattning för att arrangera om fält i formuläret, men inte i trädstrukturen.
 • Det går inte att klippa och klistra formulärsfält.
 • Det går inte att zooma in eller ut i Form Designer, däremot kan du dra i avskiljarna mellan de olika fälten och på så sätt ge mer eller mindre plats till de olika arbetsytorna.

Senast uppdaterad: