Bygg granskningsformulär

14.5.1 Granskningsformulär allmänt

Det finns fyra typer av granskningsformulär i Prisma. Dessa fyra typer är kopplade till varsin uppgiftstyp i Prismas granskningsmodul, hur granskningen är konfigurerad styr sedan vid vilka tillfällen dessa formulär öppnas för ifyllnad av en granskare. De fyra typerna är:

  • Yttrande
  • Förslag till yttrande
  • Omdöme
  • Externt omdöme

Mellan uppgifterna Förslag till yttrande och Yttrande finns specialfunktionalitet som gör att om samma fält finns tillgängliga i både Förslaget till yttrande och Yttrande så kan information kopieras mellan formulären. Detta gör att en föredragande på en ansökan kan återanvända ifylld information från sitt Förslag till yttrande när Yttrandet fylls i.

En längre beskrivning av funktionaliteten bakom olika granskningsuppgifter finns i Handläggarens arbete i beredningsgruppen.

14.5.2 Fälttyper

Senast uppdaterad: