Form Designer allmänt

14.3.1 Form Designer-applikationen


Form Designer-applikationen installeras lokalt på varje formulärsbyggares dator. En ny version av Form Designer släpps i samband med de flesta nya versioner av Prisma portal. Det gör att Form Designer bör uppdateras på din dator inför varje formulärsbygge.

Form Designer finns i olika versioner för de olika miljöerna, beroende på att funktionalitet kan ha släppts i test som inte är klar för att levereras i produktion. Du bör använda den Form Designer-version som är ämnad för miljön du arbetar med.

14.3.2 Placera ut innehåll i formulär


Det finns två sätt att lägga ut information i formuläret. Det är ingen skillnad om det är layoutfunktioner under fliken Controls eller formulärsfält under Dataset fields. Du kan antingen:

  • Klicka på namnet i listan över tillgängliga fält - Fältet lägger sig då sist på sidan eller sist i avsnittet, under de redan inlagda fälten.
  • Klicka och dra in fältet till önskad plats - Fältet kan då placeras mellan två redan utlagda fält. Att klicka och dra går endast att göra till huvudfönstret, inte till trädvyn.

14.3.3 Sidor, avsnitt och tabeller


När Form Designer öppnar ett nytt utkast finns ingenting i formuläret. Det första som måste läggas till är en sida. Under rubriken Toolbox finns fliken Controls. Här samlas de funktioner i Form Designer som rör den rena layouten i formuläret. Klicka på Page för att skapa en ny sida.

En ny sida skapas


Den nya sidan har skapats och är redo att fyllas med information. Sidan syns som en flik högst upp i fönstret och har fått standardnamnet PageSV på svenska och PageEN på engelska. Högst upp till höger i bild kan du byta namn på sidan genom att skriva ett nytt namn i fältet Title och sedan trycka på Enter-tangenten på tangentbordet. Glöm inte att göra detta för både svenska och engelska.

Nu finns övriga layoutfunktioner tillgängliga att lägga ut på sidan. Klicka på Section under rubriken Toolbox och fliken Controls för att lägga till ett avsnitt på sidan.

Ett nytt avsnitt läggs till på sidan


Den nyskapade sektionen visas dels i huvudfönstret och dels i trädstrukturen. Den har fått standardnamnet Section SV på svenska och Section EN på engelska. Skriv in ett nytt namn i fältet Title och tryck på Enter-knappen på tangentbordet för att döpa om fältet. Glöm inte att göra detta för både svenska och engelska. Avsnittet kan nu fyllas med information. Klicka på Grid på fliken Controls under rubriken Toolbox för att lägga till en tabell i formuläret.

En tabell läggs till i formuläret


Tabeller i Form Designer kan ha många celler i bredd, om du vill ha flera rader får du klicka på Grid ännu en gång för att lägga ut en ny rad. Tabellerna har aldrig kantlinjer utan är osynliga i formuläret. I fältet Columns width uppe till höger i bild anger du hur många celler du vill ha i bredd genom att ange ett procenttal för bredden, separerat med semikolon. Summan behöver inte uppgå till 100 % utan det går bra att ha en tabell som täcker endast en del av sidan. Tabellen är alltid vänsterställd. Exempel på hur du kan ange antalet celler:

  • 33;33;33 - Tre lika breda kolumner som täcker hela sidbredden.
  • 15;15;15 - Tre lika breda kolumner som täcker 45 % av sidbredden vänsterställt
  • 70;30 - Två kolumner där den vänstra täcker 70 % av sidbredden och den högra 30 %

När du har de celler du önskar kan du fylla dem med innehåll genom att klicka och dra in formulärsfält. Du kan även lägga till andra layoutfunktioner i tabellcellerna, exempelvis linjer eller hjälptexter. Du kan även markera enskilda celler i tabeller genom att klicka på dem i trädstrukturen till vänster.

Lägg till linjer i formuläret


Linjer kan användas som avdelare i formuläret och läggs till genom att du klickar på Line på fliken Controls under rubriken Toolbox. Linjerna täcker automatiskt hela sidbredden, eller hela bredden i tabellcellen om du lägger den i en tabell. Genom kryssrutan Include in full PDF kan du välja om linjen ska synas i PDF-output av formuläret (exempelvis ansökans PDF eller PDF av granskningsuppgiften). Om du markerar av denna kryssruta kommer linjen att döljas i PDF-filen.

14.3.4 Informationstexter i formuläret


Informationstexter kan placeras ut i formuläret i form av headings. Du lägger ut en heading genom att klicka på Heading på fliken Controls under rubriken Toolbox. I fältet till höger kan du skriva in informationstexten i fältet Title. Kryssrutan Include in full PDF låter dig avgöra om informationstexten ska synas i PDF-versionen av formuläret (exempelvis ansökan eller granskningsuppgiften).

Headings tillåter användningen av HTML-taggar, vilket gör att det finns möjligheter till mer avancerad formatering.

Formatering med HTML-taggar


Om du vill formatera med HTML skrivs HTML-koden in i klartext i fältet Title. Det går också bra att skriva i exempelvis Anteckningar i Windows och sedan klistra in texten. Tänk dock på att det inte får finnas några radbryt i texten du klistrar in, då kommer endast texten fram till radbrytet att klistras in. Koden visas i klartext i Form Designer, om du vill se formateringen måste du förhandsgranska formuläret.

Förhandsgranskning av formuläret


Den HTML-formaterade delen syns med all formatering i formulärets förhandsgranskning. Det går bra att använda många olika typer av HTML-taggar, här finns exempel på enklare formatering som kan användas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

14.3.5 Dependency-kontrollen


Dependency-kontrollen används tillsammans med en kryssruta och valfritt formulärsfält för att skapa villkorade fält, alltså fält som bara ska fyllas i under vissa omständigheter. Dependencyn aktiveras med kryssrutan och fältet blir då möjligt att fylla i. Dependency-kontrollen finns under Toolbox och fliken Controls.

Dependency-kontrollen i formuläret


När dependency-kontrollen är utlagd i formuläret syns texten Please put a checkbox inside, eftersom kontrollen kräver en kryssruta för att fungera. Till höger vid rubriken Switching behavior finns en rullgardin där du kan välja hur dependencyn ska agera. Det finns två alternativ:

  • MakeEnable: Fältet i dependencyn visas som grått fram till att kryssrutan markeras. När den markeras blir fältet möjligt att fylla i.
  • MakeVisible: Fältet i dependencyn är dolt och visas inte förrän kryssrutan markeras. Då syns fältet och blir möjligt att fylla i.

Komplett dependency


När en dependency har kompletterats med en kryssruta och ett formulärsfält ser den ut som i skärmbilden ovan. Kryssrutan och formulärsfältet är båda synliga direkt i Form Designer. I förhandsgranskningen visas inställningen för Switching behavior korrekt så att fältet antingen syns som grått/inaktivt eller inte alls.

Senast uppdaterad: