Bygg återrapporteringsformulär

14.6.1 Återrapporteringsformulär allmänt

Det finns två typer av återrapporteringsformulär i Prisma, vetenskaplig återrapportering och ekonomisk återrapportering. För båda formulärstyperna finns anpassningar beroende på om det är individbidrag, organisationsbidrag eller flerpartsbidrag.

Se Återrapportering för mer information.

Senast uppdaterad: