Platinasök

Platinasök är en sökmöjlighet där sökfönstret är uppbyggt på samma sätt som ärende-/objektkortet. Du kan återanvända en sökning med angivna sökvillkor om du sparar den som favorit.

Allmänt om Platinasök

Platinasök - sökfönster för ansökan

Platinasök tillåter sökning av de flesta ärendetyper och objekt i Prisma ECM. Sökfönstret är mycket likt själva ärende- eller objektkortet. Med flikarna på nivå ett bestämmer du hur sökningen ska ske:

Standard

Sök på samtliga informationsfält som finns på respektive ärende-/objektkort.

Avancerat

Sök på personer som skapat och äger objektet.

Nyckelord

Sök på eventuella nyckelord som har kopplats till objektet. Funktionen för nyckelord används inte i Prisma ECM av VR idag.

Favoriter

Sök med en sparad sökning eller skapa en favoritsökning.

I sökfönstret för ärende-/objektkort finns även flikar i fliknivå två motsvarande de flikar som finns på det diarieförda ärende-/objektkortet. 

Söka med Platinasök

Rullgardinsmeny för Platinasök på Idag-arean

 1. Klicka på Platinasök (A) på Idag-arean.
 2. Välj typ av ärende eller objekt i rullgardinsmenyn (B).

Ange sökvillkor

Platinasök av ansökan med sökresultat

info-symbol

Sökfältet Fritext söker i fälten rubrik, beskrivning och skapare av ärende/objekt.

 1. Följ steg 1 - 2 i Söka med Platinasök.
 2. Ange sökvillkor i respektive sökfält eller i Fritext (A) i sökfönstret som öppnas.
 3. Klicka på Sök (B).
 4. Klicka på Dölj (C) för att dölja sökfälten och få en överblick av sökresultatet.
 5. Dubbelklicka på raden med ärendet/objektet du sökt för att öppna det (D).
 6. Klicka på Rensa (E) för att börja om med en ny sökning i samma sökfönster.

Visa sökresultat i eget fönster

Markera Öppna fönster innan sökning

Sökresultatet presenteras i nedre delen av sökfönstret om du inte angett hur du vill att resultatet ska presenteras. Markeringar i kryssrutorna Öppna fönster och Dölj automatiskt behålls på respektive sökkort i Platinasök tills de avmarkeras. 

Dölj automatiskt

Sökfälten döljs automatiskt och sökresultatet visas i hela sökfönstret.

Öppna fönster

Döljer sökfälten och öppnar sökresultatet i ett nytt fönster.

Exportera sökresultat

Exportera resultatet till Excel eller skriv ut det

 1. Ange sökvillkor i något av sökkorten i Platinasök.
 2. Kontrollera att kryssrutan Dölj automatiskt (A) inte är markerad.
 3. Markera Öppna fönster (B) för att visa hela resultatet i ett nytt fönster.
 4. Klicka på Sök (C).
 5. Välj filformat från rullgardinsmenyn för att exportera resultatet (D) eller skriv ut det (E).

Spara sökning i Platinasök som favorit

Spara favorit

 1. Välj ett sökkort i rullgardinsmenyn Platinasök.
 2. Ange sökvillkor, i bildexemplet har en handläggare angivits och starta sökningen.
 3. Klicka på fliken Favoriter (A).
 4. Ange Namn och Beskrivning (B).
 5. Klicka på Spara favorit (C).

Söka med favorit i Platinasök

Har du fler favoriter, markera den favorit du vill använda innan du startar sökningen

info-symbol

Sökningen utgår alltid från sökfönstret med sökfälten.

 1. Välj det sökkort i rullgardinsmenyn Platinasök där du har sparat en eller flera favoriter.
 2. Klicka på fliken Favoriter (A).
 3. Klicka på den favorit du vill använda (B).
 4. Klicka på Ladda (C) och komplettera med ytterligare sökvillkor i sökfönstret.
 5. Klicka på Sök i sökfönstret.
  Alternativt:
  Klicka på Ladda & sök (D) för att starta sökningen direkt.

Senast uppdaterad: