Prisma användarstöd logga

Platinasök

Platinasök är en sökmöjlighet där sökfönstret är uppbyggt på samma sätt som ärende-/objektkortet. Du kan återanvända en sökning med angivna sökvillkor om du sparar den som favorit.

Allmänt om Platinasök

Platinasök för ansökan

Platinasök tillåter sökning av de flesta ärendetyper och objekt i Prisma ECM. Sökfönstret är mycket likt själva ärende- eller objektkortet. Med flikarna på nivå ett bestämmer du hur sökningen ska ske:

Standard

Sök på samtliga informationsfält som finns på respektive ärende-/objektkort.

Avancerat

Sök på personer som skapat och äger objektet.

Nyckelord

Sök på eventuella nyckelord som har kopplats till objektet. Funktionen för nyckelord används inte i Prisma ECM av VR idag.

Favoriter

Sök med en sparad sökning eller skapa en favoritsökning.

I sökfönstret för ärende-/objektkort finns även flikar i fliknivå två motsvarande de flikar som finns på det diarieförda ärende-/objektkortet. 

Söka med Platinasök

Rullgardinsmeny för Platinasök på Idag-arean

Sökfältet Fritext söker i fälten rubrik, beskrivning och skapare av ärende/objekt.

Läs mer om presentation av sökresultat i större fönster i Hantera sökresultat i Platinasök.

 1. Klicka på Platinasök (A) på Idag-arean.
 2. Välj typ av ärende eller objekt i rullgardinsmenyn (B).
 3. Ange sökvillkor i respektive sökfält eller i Fritext (C) i sökfönstret som öppnas.
 4. Klicka på Sök (D).
 5. Klicka på Dölj (E) för att få en överblick av sökresultatet.
 6. Dubbelklicka på raden med ärendet/objektet du sökt för att öppna det (F).

Rensa alla sökkriterier och börja om med en ny sökning i samma sökfönster genom att klicka på Rensa.

Platinasök av ansökan med sökresultat

Öppna sökresultat i eget fönster

Markera Öppna fönster innan sökning

Sökresultatet presenteras i nedre delen av sökfönstret om du inte angett hur du vill att resultatet ska presenteras:

Dölj automatiskt

Sökfälten döljs automatiskt och sökresultatet visas i hela sökfönstret.

Öppna fönster

Döljer sökfälten och öppnar sökresultatet i ett nytt fönster.

Markeringar i kryssrutorna Öppna fönster och Dölj automatiskt behålls på respektive sökkort i Platinasök tills de avmarkeras.
Markeras båda alternativens kryssrutor gäller Öppna fönster.

 1. Ange sökvillkor i något av sökkorten i Platinasök.
 2. Avmarkera Dölj automatiskt (A) om den kryssrutan är markerad.
 3. Markera Öppna fönster (B) för att visa hela resultatet i ett nytt fönster
 4. Klicka på Sök (C).
 5. Exportera resultatet till Excel (D) eller skriv ut det (E).
 6. Stäng fönstret genom att klicka på krysset i fönstrets övre högra hörn (F).

Exportera resultatet till Excel eller skriv ut det

Spara Platinasök som favorit

Spara favorit

 1. Välj ett sökkort i rullgardinsmenyn Platinasök
 2. Ange sökvillkor, i bildexemplet har en handläggare angivits.
 3. Klicka på Sök.
 4. Klicka på fliken Favoriter (A).
 5. Ange Namn och Beskrivning (B).
 6. Klicka på Spara favorit (C).

Söka med favorit i Platinasök

Har du fler favoriter, markera den favorit du vill använda innan du startar sökningen

Sökningen utgår alltid från sökfönstret med sökfälten.

 1. Välj det sökkort i rullgardinsmenyn Platinasök där du har sparat en eller flera favoriter.
 2. Klicka på den favorit du vill använda (A).
 3. Klicka på Ladda (B) och komplettera med ytterligare sökvillkor i sökfönstret.
 4. Klicka på Sök i sökfönstret.
  Alternativt:
  Klicka på Ladda & sök (C) för att starta sökningen direkt.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.