Organisationskonto

Sök organisation


Under fliken Intressentregister och menyvalet Organisationskonto i vänstermenyn listas samtliga organisationer som är godkända medelsförvaltare i Prisma. Organisationer kan vara godkända för en eller flera finansiärer i Prisma. Om en organisation inte är godkänd hos en av finansiärerna kommer den inte att visas i listan över möjliga medelsförvaltare när den sökande ska skicka in sin ansökan.

Filtrera listan


Filtreringen i listan fungerar som i alla andra tabeller i portalen. Genom att klicka på den viita pilen bredvid en kolumnrubrik kan du öppnar sorterings- och filtreringsvyn. I denna lista fungerar både Filtrera-funktionen där du kan ange olika söktermer, samt Välj värden att visa där du kan få upp en lista över samtliga värden i listan.

Visa information om organisation


Från organisationskontoregistret kan du öppna organisationskontot och se grundläggande information om det. Du kan även se vem som är huvudansvarig för kontot på organsiationen och deras mailadress. Klicka på Öppna för att visa mer detaljerad information.

Detaljerad information om organisationen


I den detaljerade organisationsinformationen visas grundinformation om organisationen, kontaktuppgifter till samtliga personer med rollen organisationskontoansvarig samt betalningsinformationen för organisationen (dit utbetalningarna av beviljade bidrag sker). För de som har rätt att administrera organisationskontot finns också en Redigera-knapp där viss information kan uppdateras av interna användare.

Åtgärder för organisationer


Från organisationsregistret finns ett antal åtgärder som kan utföras för organisationerna. Vilka av dessa som finns tillgängliga kommer att bero på vilken behörighet du har på ditt interna konto:

  • Ta bort: Ta bort ett organisationskonto ur registret, kan endast utföras av de som har behörighet att administrera registret. En organisation som har tagit emot ansökningar kan inte tas bort ur registret.
  • Inaktivera/aktivera: Organisationer som innehåller information som gör att de inte kan tas bort kan inaktiveras, exempelvis om organisation har upphört och inte ska vara valbar som medelsförvaltare. En inaktiverad organisation kan aktiveras igen genom att du markerar den och klickar på Aktivera.
  • Skicka e-post: E-postutskick kan göras till de huvudansvariga på organisationskontot genom att du markerar organisationer och sedan klickar på Skicka e-post. Ett modalfönster öppnas där du kan skriva innehållet i meddelandet. Det kommer att gå iväg från en generisk systemadress och kan inte besvaras.
  • Välj finansiärer: Denna funktion är endast tillgänglig för de som har behörighet att administrera registret. Här kan du justera vilka finansiärer som en medelsförvaltare är godkänd hos.
  • Skapa konto: Med denna funktion kan du skapa ett organisationskonto. Tänk på att du då måste ha tillgång till all den information som är obligatorisk på organisationskontot. Du kan ange vem som ska ha huvudansvaret för kontot.

Senast uppdaterad: