Beredningsgruppsmedlemmar

Sidan beredningsgruppsmedlemmar visar samtliga personer ur Prisma portals intressentregister som har en granskarroll i en eller flera beredningsgrupper hos någon av Prismas finansiärer. Funktionen är tillgänglig för alla interna användare.

Sök och filtrera


På sidan beredningsgruppsmedlemmar visas:

  • Samtliga intressenter som har en roll (ordförande, vice ordförande, ledamot, observatör, extern granskare) i en beredningsgrupp i Prisma portal, oavsett finansiär.
  • Samtliga interna användare som har en roll i en beredningsgrupp (handläggare, forskningssekreterare) i en beredningsgrupp i Prisma portal, oavsett finansiär.

Listan visas med en rad per person och medlemskap. Om exempelvis en handläggare är medlem i fem grupper visas alltså fem rader, en rad per kombination av person och grupp. Detta för att det ska vara enklare att sortera ut samtliga medlemmar i enskilda grupper.

Filtrering och sortering


Filtrering och sortering fungerar på samma sätt som för övriga tabeller i portalen. Genom att klicka på den vita pilen kan du öppna sorterings- och filtreringsverktyget. Använd funktionen Filtrera för att filtrera ut med hjälp av olika söktermer. Funktionen Välj värden att visa fungerar inte eftersom tabellen innehåller så pass många poster.

Sparade filter


I denna vy är sparade filter användbara. När du exempelvis har filtrerat ut din beredningsgrupp på namn eller kortnamn kan du spara filtret för att slippa göra om sökningen från början. Genom att klicka på knappen Sparade filter kan du dels spara den aktuella sökningen som ett filter och även komma åt de filter du har sparat sedan tidigare.

Information i vyn beredningsgruppsmedlemmar


Den information som visas i denna vy i dagsläget kan delas in i fem olika kategorier. Dessa kategorier har fält som alla är möjliga att sortera och filtrera på (gäller ej kolumnen Åtgärder som innehåller en knapp).

  1. Personinformation: Grundinformation om personen.
  2. Betalningsinformation: I dessa kolumner kan du se information om personens betalningsinfo. Om hen behöver ladda upp passfoto, om SINK-beslut finns och om personen har angett komplett betalningsinformation.
  3. Beredningsgruppsinformation: Information om beredningsgruppen. Namn, kortnamn och titel från Prisma ECM.
  4. Utlysningsinformation: Denna information visar vilken utlysning (söknyckel) som beredningsgruppen är kopplad till, om det skulle finnas flera grupper med samma eller snarlikt namn kopplad till olika utlysningar.
  5. Åtgärder: I denna kolumn finns knappen Visa med vilken du kan öppna personens information i intressentregistret.

Senast uppdaterad: