Söka internärenden

Du kan söka fram uppgifter som är relaterade till internärenden via olika typer av sökningar och sökformulär.

Söka internärende via PLATINASÖK

Exempel på sökning av internärende i Platinasök

  1. Klicka på PLATINASÖK (A) på Idag-arean.
  2. Välj Diariefört ärende i rullgardinsmenyn (B).
  3. Ange sökvillkor i respektive sökfält och ”Endast internärenden* i Internärenden (C) i sökfönstret som öppnas.
  4. Klicka på Sök (D).

  Andra sökmöjligheter via PLATINASÖK:

  Utlysning

  Välj aktuell ”utlysning” för internärenden. Sökningen underlättas om endast årliga utlysningar för internärenden används.

  Bidragsform

  Här hittar du internärendenas ”bidragformer”. Resultatet av sökningen blir tydligare om namnen på bidragsformerna innehåller ordet ”Internt” eller motsvarande.

  Ärendetyp

  Användbart sökvillkor om du känner till vilka val av ärendetyper som gäller för finansiärens internärenden.

  Motsvarande möjlighet att söka fram internärenden hittar du även i ”Sök diariefört ärende” eller ”Sök ansökan”
  i menyn Sök och rapporter.

  Senast uppdaterad: