Prisma användarstöd logga

Systemadministration i ECM

Användarstödet för systemadministrationen i ECM är fokuserad på den funktionalitet som antingen har specialskrivits för Prisma eller som utgör standardfunktionalitet men som avancerade användare i Prisma ECM använder. Exempelvis då en ny användare tillkommer eller om behörigheter ska delas ut eller dras tillbaka.

All form av systemadministration kräver utökade behörigheter som normalt inte ges till breda grupper användare. Det är viktigt att komma ihåg att systemadministrationen kräver djupare kunskap om systemet och att stora delar av administrationen inte ska röras av slutanvändare utan endast ändras i samarbete med Prismas systemutvecklare. Inte minst för att det finns beroenden gentemot Prismas leveransflöden.

För de allmänna funktionerna finns också Platinahjälpen som är Formpipes allmänna användarstöd.

Gå direkt till

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.