Systemadministration i ECM

Systemadministrationen i Prisma ECM är endast tillgänglig för användare som har tillgång till hela eller delar av systemadministrationen. Användarstödet för systemadministration beskriver främst funktioner som anpassats för Prisma ECM och standardfunktioner som används av användare med utökad behörighet. Exempel på standardfunktioner är att en ny användare ska läggas till eller behörigheter ska delas ut eller dras tillbaka.

Läs mer om verktygen för administration i Platinahjälpen som är Formpipes allmänna användarstöd.

Gå direkt till