Sök och rapporter

Sök och rapporter ger dig, bland annat, möjlighet att ange fler sökkriterier i vissa fält på respektive ärende-/objektkort. Vid sökning och exportering av ärenden och ansökningar kan du även styra vilka kolumner sökresultatet ska innehålla.

Observera: Denna funktion är under utveckling!

Allmänt om sökvillkor i "Sök och Rapporter"

Del av sökfönster för ansökan, utseende och fält varierar beroende på vilket ärende-/objektkort du valt i menyn

De olika sökalternativen i rullgardinsmenyn motsvarar ärende-/objektkortens innehåll.

(A) Excelikonen

Sökresultatet med valda kolumner exporteras till Excel.

(B) Hoppa till

Byt till sökfönster med sökmöjligheter för allmänt ärende eller ansökan.

(C) Sök

Startar sökningen när du angivit sökvillkor.

(D) Göm sökformulär

Göm sökfälten för att få bättre överblick över sökresutlatet. När sökresultatet visas ändrar knappen namn till Visa sökformulär.

(E) Visa kolumner

Visar vilka kolumner som kommer att visas i sökresultatet, ett antal kolumner är förvalda.

(F) Visa sökresultat

Visar sökresultatet överst i fönstret. När sökresultatet visas ändrar knappen namn till Dölj sökresultat.

(G) Rensa sökformulär

Tömmer alla fält på sökvillkor så att du kan ange nya sökvillkor och göra en helt ny sökning.

(H) Fritext

De tre fritextfälten styr sökningen till ärende- eller handlingskort. Fritextsökning kan ske i endast ärendekort, endast handlingskort eller i både ärende- och handlingskort.

(I) Flervalsfunktion

Ett flertal av fälten i sökfönstret har en flervalsfunktion [Välj], som medger att du kan ange fler sökvillkor i samma fält.

Visa kolumner för ansökan och ärende

Välj vilka kolumner sökresultatet ska innehålla innan du startar sökningen

I sökfönstren för diariefört ärende och ansökan kan du styra vilka kolumner du vill exportera från rapporten. Du kan behöva skrolla ner för att se kolumnerna du kan markera/avmarkera.

 1. Klicka på Sök och Rapporter i menyraden på Idag-arean.
 2. Välj till exempel Sök ansökan i rullgardinsmenyn.
 3. Klicka på Visa kolumner (A).
 4. Klicka i kryssrutan Alla (B) för att avmarkera de förvalda kolumnerna.
 5. Markera de kolumner du vill sökresultatet ska innehålla.
 6. Ange sökvillkor i sökfönstret.
 7. Klicka på Sök (C).
info-symbol

I sökresultatet kan du ta bort och lägga till kolumner med sökresultatets innehåll i efterhand. Klicka på Sök för uppdatera valet av kolumner.

Söka ansökan

Innehållet i rullgardinsmenyn för Sök och Rapporter kan variera beroende av vilken behörighet du har

 1. Klicka på Sök och Rapporter i menyraden på Idag-arean.
 2. Välj Sök ansökan (A) i rullgardinsmenyn.
 3. Ange ett eller flera sökvillkor i sökfönstret (B).
 4. Klicka på Visa kolumner (C) och markera vilka kolumner du vill sökresultatet ska innehålla.
 5. Klicka på Sök (D).
info-symbol

Valmöjligheter för kolumner och sökresultat visas under fälten med sökvillkor.

Söka publicerade söknycklar per utlysning

Sök publicerade söknycklar för en beredningsgrupp

Publicerade söknycklar per utlysning visar en sammanställning över alla söknycklar som har publicerats med en specifik utlysning. En söknyckel kan till exempel bestå av en bidragsform.

 1. Klicka på Sök och Rapporter i menyraden på Idag-arean.
 2. Välj Publicerade söknycklar per utlysning (A) i rullgardinsmenyn.
 3. Välj en utlysning i Utlysning (B).
 4. Markera Nytt fönster (C) om du vill att listan ska presenteras i ett nytt fönster.
 5. Klicka på Visa lista (D).

Söka påminnelser

Sök fram påminnelser i Prisma ECM

 1. Klicka på Sök och Rapporter i menyraden på Idag-arean.
 2. Välj Påminnelser (A) i rullgardinsmenyn.
 3. Ange sökvillkor i ett eller flera av fälten (B).
 4. Markera Nytt fönster (C) om du vill att listan ska presenteras i ett nytt fönster.
 5. Klicka på Visa lista (D).

Söka förfrågningar

Sök fram förfrågningar i Prisma ECM, i bildexemplet förfrågningar som startats av handläggaren

 1. Klicka på Sök och Rapporter i menyraden på Idag-arean.
 2. Välj Förfrågningar (A) i rullgardinsmenyn.
 3. Ange sökvillkor i ett eller flera av fälten (B).
 4. Markera Nytt fönster (C) om du vill att listan ska presenteras i ett nytt fönster.
 5. Klicka på Visa lista (D).

Visa lista över utbetalningsplaner

Sökning av utbetalningsplaner

 1. Klicka på Sök och Rapporter i menyraden på Idag-arean.
 2. Välj Utbetalningsplaner (A) i rullgardinsmenyn.
 3. Markera Nytt fönster (B) om du vill att listan ska presenteras i ett nytt fönster.
 4. Klicka på Visa lista (C).

Senast uppdaterad: