Prisma användarstöd logga

Sök och rapporter

Sök och rapporter ger dig, bland annat, möjlighet att ange fler sökkriterier i vissa fält på respektive ärende-/objektkort. Du kan även styra vilka kolumner sökresultatet ska innehålla.

Allmänt om funktionen "Sök och Rapporter"

Del av sökfönster för ansökan, utseende och fält varierar beroende på vilket ärende-/objektkort du valt att söka information i

De olika sökalternativen i rullgardinsmenyn motsvarar ärende-/objektkortens innehåll.

(A) Excelikonen

Sökresultatet med valda kolumner exporteras till Excel.

(B) Hoppa till

Byt till sökfönster med sökmöjligheter för allmänt ärende eller ansökan.

(C) Sök

Startar sökningen när du angivit sökvillkor.

(D) Göm sökformulär

Göm sökfälten för att få bättre överblick över sökresutlatet. När sökresultatet visas ändrar knappen namn till Visa sökformulär.

(E) Visa kolumner

Visar vilka kolumner som kommer att visas i sökresultatet, ett antal kolumner är förvalda.

(F) Visa sökresultat

Visar sökresultatet överst i fönstret. När sökresultatet visas ändrar knappen namn till Dölj sökresultat.

(G) Rensa sökformulär

Tömmer alla fält på sökvillkor så att du kan ange nya sökvillkor och göra en helt ny sökning.

(H) Fritext

De tre fritextfälten styr sökningen till ärende- eller handlingskort. Fritextsökning kan ske i endast ärendekort, endast handlingskort eller i både ärende- och handlingskort.

(I) Flervalsfunktion

Ett flertal av fälten i sökfönstret har en flervalsfunktion [Välj], som medger att du kan ange fler sökvillkor i samma fält.

Söka ansökan

Innehållet i rullgardinsmenyn för Sök och Rapporter kan variera beroende av vilken behörighet du har

I bildens exempel nedan har beviljade ansökningar från två medelsförvaltare för en sökande sökts fram. Ett annat exempel kan vara att söka fram alla ansökningar för en specifik inriktning och inte avgränsa ytterligare.

 1. Klicka på Sök och Rapporter i menyraden på Idag-arean.
 2. Välj Sök ansökan (A) i rullgardinsmenyn.
 3. Ange ett eller flera sökvillkor i sökfönstret (B).
 4. Klicka på Visa kolumner (C) och markera vilka kolumner du vill sökresultatet ska innehålla.
 5. Klicka på Sök (D).

Valmöjligheter för kolumner och sökresultat visas under fälten med sökvillkor.

Exempel på sökvillkor i ansökan

Visa kolumner

Välj vilka kolumner sökresultatet ska innehålla innan du startar sökningen

Du kan behöva skrolla ner för att se kolumnerna du kan markera/avmarkera.

 1. Klicka på Sök och Rapporter i menyraden på Idag-arean.
 2. Välj Sök ansökan i rullgardinsmenyn.
 3. Klicka på Visa kolumner (A).
 4. Klicka i kryssrutan Alla (B) för att avmarkera de förvalda kolumnerna.
 5. Markera de kolumner du vill sökresultatet ska innehålla.
 6. Ange sökvillkor i sökfönstret.
 7. Klicka på Sök (C).

I sökresultatet kan du ta bort och lägga till kolumner med sökresultatets innehåll i efterhand. Klicka på Sök för uppdatera valet av kolumner.

Exempel på ett antal kolumner som avmarkerats/markerats för att få ett överskådligt resultat

Söka publicerade söknycklar per utlysning

Sök publicerade söknycklar för en beredningsgrupp

Publicerade söknycklar per utlysning visar en sammanställning över alla söknycklar som har publicerats med en specifik utlysning.

 1. Klicka på Sök och Rapporter i menyraden på Idag-arean.
 2. Välj Publicerade söknycklar per utlysning (A) i rullgardinsmenyn.
 3. Välj en utlysning i Utlysning (B).
 4. Markera Nytt fönster (C) om du vill att listan ska presenteras i ett nytt fönster.
 5. Klicka på Visa lista (D).
 6. Klicka på Excelikonen (E) om du vill skapa en excelfil av sökresultatet.
 7. Klicka på Skrivarikonen (F) om du vill skriva ut sökresultatet.

Exempel på publicerade söknycklar för en utlysning

Söka orapporterad budgetbelastning

Sökning grundad på en ekonomirapport för orapporterad budgetbelastning

 1. Klicka på Sök och Rapporter i menyraden på Idag-arean.
 2. Välj Orapporterad budgetbelastning (A) i rullgardinsmenyn.
 3. Markera Nytt fönster (B) om du vill att listan ska presenteras i ett nytt fönster.
 4. Klicka på Visa lista (C).
 5. Klicka på Excelikonen (D) om du vill skapa en excelfil av sökresultatet.
 6. Klicka på Skrivarikonen (E) om du vill skriva ut sökresultatet.

Sökresultat för orapporterad budgetbelastning

Söka påminnelser

Sök fram påminnelser i Prisma ECM

 1. Klicka på Sök och Rapporter i menyraden på Idag-arean.
 2. Välj Påminnelser (A) i rullgardinsmenyn.
 3. Ange sökvillkor i ett eller flera av fälten (B).
 4. Markera Nytt fönster (C) om du vill att listan ska presenteras i ett nytt fönster.
 5. Klicka på Visa lista (D).
 6. Klicka på Excelikonen (E) om du vill skapa en excelfil av sökresultatet.
 7. Klicka på Skrivarikonen (F) om du vill skriva ut sökresultatet.

Exempel på sökresultat med påminnelser för beredningsgrupp

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.