Allmänt om internärenden

Använd internärenden för arbete kring beredning, forskning, utvärdering och kommunikation. I ett internärende kan du följa ärendet och de medel som betalas mot fakturor eller rekvisitioner. Medlen kan vara finansiärens egna eller medel som finansiären fått från annat håll. Uppgifterna för fakturor och rekvisitioner i internärendet är kopplade till Agresso. Med hjälp av rapporter kan uppgifterna för respektive internärende tas fram i Prisma.

Befintliga funktioner och processer i Prisma används när du skapar och hanterar internärenden. Eftersom begreppen i Prisma är utformade för ansökningar beskriver det här avsnittet några riktlinjer för hur du skapar en "utlysning" för internärenden.

Ärendetyper för internärenden

Finansiären måste välja ut vilka befintliga ärendetyper som ska kunna användas till internärenden. Det går att använda de anpassade ärendetyperna till ”vanliga ärenden” också. Beställ de ärendetyper du vill använda av Prisma supporten, innan du börjar skapa en utlysning.

Bidragsformsmallar för internärenden

Exempel på bidragsformsmallar för internärenden:

  • Konferens
  • Workshop
  • Projekt
  • Utvärdering
  • Samfinansiering

Förtydliga i titeln att det är en bidragsformsmall som endast ska användas till internärenden, till exempel Konferens - internt.

Alla obligatoriska uppgifter på fliken Tidsinställningar i bidragsformsmallen är inte relevanta i ett internärende. Ange "0" (noll) i samtliga obligatoriska fält i sektionen förutom:

  • Dispositionstid – 1 månad
  • Startmånad
  • Intervall år
info-symbol

Läs mer om bidragsformsmallar för internärenden i Lägg till tidsinställningar i "bidragsform" för internärende.

"Utlysning" för internärenden

I utlysningen för internärenden ska du endast använda de ”bidragsformsmallar” för internärenden som kan bli aktuella under ett år. Detta för att kunna samla dessa på en årlig ”utlysning” som en behållare för de internärenden som kan komma att öppnas löpande under året.

På utlysningen för internärenden lägger du, som är behörig, in budget för planerade kostnader för internärenden. Budgeten kan redigeras efter att utlysningen har publicerats.

Senast uppdaterad: