Förbereda och upprätta internärenden

Förenklad process för hur du skapar en "utlysning" för internärenden samt upprättande och administration av internärende

På motsvarande sätt som du skapar en utlysning för ansökningar skapar du en utlysning för internärenden. Du upprättar därefter internärenden som du kopplar till "utlysningen" för internärenden. Kapitlet beskriver några specifika inställningar som rör ”utlysning” för internärenden, i övrigt se riktlinjer för respektive finansiär. 

Skapa ”bidragsformsmallar” för internärende

En ny "bidragsformsmall" som endast används för internärenden

info-symbol

Formuläret för bidragsformsmallen är inte anpassat för internärenden. Vi rekommenderar att ordet ”Intern” ingår i bidragsformsmallens namn.

 1. Klicka på Ny (A) på Idag-arean.
 2. Välj Bidragsform (Mall) ur rullgardinsmenyn (B).
 3. Ange obligatoriska uppgifter på fliken Grunddata (C).
 4. Klicka på OK (D).
info-symbol

Läs mer om bidragsformsmallar i Skapa bidragsformsmall.
Läs mer om riktlinjer för internärenden i Allmänt om internärenden.

Lägg till tidsinställningar i "bidragsformsmall" för internärende

Exempel på information på fliken Tidsinställningar i formuläret för bidragsformsmall

 1. Följ steg 1 - 2 i Skapa "bidragsformsmallar" för internärende.
 2. Klicka på fliken Tidsinställningar (A).
 3. Ange ”1” i fältet Dispositionstid (B) och "0" (noll) för övriga regler i sektionen ”Återrapporteringsregler och dispositionstid”.
 4. Ange uppgifter i sektionen "Projekttider" (C).
 5. Klicka på OK (D).

Skapa ”utlysning” för internärenden

En "utlysning" för internärenden skapas på motsvarande sätt som en utlysning för ansökningar

info-symbol

Du ska inte välja Generella villkor och inte lägga till någon återrapporteringsomgång eftersom "utlysningen" endast är en behållare för internärenden.

 1. Klicka på Ny (A) på Idag-arean.
 2. Välj Utlysning ur rullgardinsmenyn (B).
 3. Ange obligatoriska uppgifter för utlysningen.
 4. Välj "Internärende" ur rullgardinsmenyn Ansökningsmodell (C).
 5. Justera eventuellt tidsinställningarna och välj inriktning i utlysningens söknycklar (D).
 6. Klicka på OK (E).
info-symbol

Utlysningen visas inte i Prisma portal.

info-symbol

Läs mer om utlysningar i Skapa utlysning.
Läs mer om riktlinjer för internärenden i Allmänt om internärenden.

Upprätta ett internärende

Ett nytt internärende som kopplas ihop med utlysningen för internärenden

 1. Välj Diariefört ärende (A) från Ny på Idag-arean.
 2. Klicka på fliken Egenskaper (B).
 3. Markera Ja i sektionen ”Koppla budget till ärende” (C).
 4. Klicka på Verkställ (D).
 5. Ange söknycklar i fönstret som öppnas (E), det vill säga utlysning, bidragsform, SÄRK och inriktning.
 6. Klicka på OK (F).
 7. Klicka på OK (G).

Ändra eller ta bort söknyckel på internärende

Ändra eller ta bort en befintlig söknyckel

 1. Klicka på Ändra söknyckel (A). Nej markeras automatiskt i sektionen ”Koppla budget till ärende” (B).
 2. Följ steg 3 – 7 i Upprätta ett internärende.
  Alternativt, för att ta bort söknyckeln:
  Klicka på OK (C).

Senast uppdaterad: