Prisma användarstöd logga

Huvudrubrik

Innehåll

Webbplatsinställningar

Webbplatsinställningar

Webbplatsinställningarna är grundläggande inställningar som påverkar hela Prisma portal och alla finansiärer som använder systemet. Nedan finns en beskrivning av de olika inställningarna och hur de påverkar systemet.

Webbplatsinställningar

Inställning

Beskrivning

Maximal storlek (mb) för PDF-fil

 

Denna inställning styr maximal uppladdningsstorlek för PDF-filer som laddas upp till beredningsgruppens anslagstavla.

Maximal filstorlek (mb) för .doc-fil

 

Denna inställning styr maximal uppladdningsstorlek för .doc-filer (Microsoft Word) som laddas upp till beredningsgruppens anslagstavla.

Antal minuter innan meddelande om att session avslutas visas för en användare som är inaktiv

Antal minuter som en användare kan vara inaktiv innan det visas ett varningsmeddelande i Prisma portal om att sessionen är på väg att ta slut och användaren blir automatiskt utloggad.

Antal minuter som meddelande om att återta session visas för en inaktiv användare

Antal minuter som varningsmeddelandet om utgående session visas i portalen innan användaren blir automatiskt utloggad.

Maximal filstorlek (mb) för uppladdning

 

Denna inställning styr maximal uppladdningsstorlek för andra filer än PDF och .doc på beredningsgruppens anslagstavla.

Minimum skatteprocent

 

Den lägsta skatteprocent som en granskare kan ange som önskad skatteprocent på arvode i arvodeshanteringen.

Tillåtna filtyper att ladda upp till beredningsgruppen

 

Listar de olika filtyper (filändelser) som är godkända att ladda upp till anslagstavlan i beredningsgruppen. Övriga filändelser kommer att ge ett valideringsmeddelande om att de inte tillåts.

E-postadress som tar emot förfrågan om byte av personnummer

 

 

Den e-postadress som tar emot förfrågningar om byte av personnummer. När en intressent i Prisma har registrerat ett personnummer kan detta inte ändras av användaren själv utan det behöver göras av första linjens support. Användaren skickar en förfrågan som landar i den e-postlåda som anges här. Normalt sett en supportlåda eller funktionsadress till supportsystem.

E-postadress som tar emot buggrapporter

 

 

Denna funktion är inte aktiv. I Prisma har det funnits en möjlighet för vilken användare som helst att skicka in buggrapporter via ett gränssnitt i portalen. Detta doldes innan systemet togs i drift och det finns därför inget sätt för användare att rapportera till denna e-postadress.

Signeringsperiod förfrågningar (antal dagar)

Den signeringstid i dagar som gäller för samtliga förfrågningar när de skickas för signering till medelsförvaltaren och eventuell annan part.

Antal dagar före förfallodatum för uppgift som första påminnelse skickas

inställning för när första påminnelse om signering skickas för de uppgifter som användare får i portalen. Inställningen anger hur många dagar innan deadline som påminnelsen går ut.

Mottagarnamn - Sinkformulär

Namnet på den mottagare som förtrycks i SINK-blanketten som tas ut ur Prisma.

Mottagaradress - Sinkformulär

Postadressen till den mottagare som förtrycks i SINK-blanketten som tas ut ur Prisma.

Giltighetstid i dagar för inbjudningar som medverkande i ansökan

Hur lång tid en inbjudan till medverkande forskare och administratör i ansökan är giltig, det vill säga hur lång tid de har på sig att svara innan inbjudan förfaller och inte längre är möjlig att besvara.

Giltighetstid i dagar för inbjudningar till organisationskontot

Hur lång tid en inbjudan till användare på organisationskontot är giltig, det vill säga hur lång tid de har på sig att svara innan inbjudan förfaller och inte längre är möjlig att besvara.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

$publish.displayName

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar