Behörigheter i portalen

Prisma portal och Prisma ECM har två separata behörighetssystem. Behörigheter som delas ut i portalen eller ECM slår inte igenom i det andra systemet. Ett viktigt undantag är tillgången till beredningsgrupper i Prisma portal som styrs av medlemskap i beredningsgruppen i Prisma ECM.

Roller kopplade till behörigheter

Prisma portal har två typer av behörigheter, dels portalövergripande som ger rättigheter över hela Prisma portal, och dels finansiärsövergripande som ger tillgång till utökad funktionalitet för en specifik finansiär.

De roller som finns är:

Portalövergripande

  • Portaladministratör: Användare med rättigheten att göra samtliga inställningar i Prisma portal, inklusive att dela ut alla former av rättigheter till övriga användare. Portaladministratören har samtliga rättigheter nedan per automatik.
  • Intressentadministratör: Användare med rättigheter att arbeta med intressentregistret, inklusive att inaktivera och radera intressentkonton.
  • Språkadministratör: Rättigheter att arbeta med språknycklarna i Prisma portal.
  • Driftadministratör: Användare med tillgång till driftstatus i Prisma portal.

Finansiärsövergripande

  • Finansiärsadministratör: Användare med rättighet till finansiärsadministrationen för en specifik finansiär i Prisma portal.
  • Intressent-läs: Användare med rättigheter att läsa i intressentregistret, samt att skicka nytt lösenord från profilen.
  • Formulärsadministratör: Användare med rättigheter att arbeta med formulär för en specifik finansiär i Prisma portal.
  • SINK-administratör: Användare med rättigheter att administrera SINK-beslut och genomföra övrig SINK-hantering i Prisma portal.
  • Söknyckeladministratör: Söknyckeladministratören har tillgång till menyvalet Söknycklar i vänstermenyn under fliken Finansiär. Rollen är tänkt för de personer som har behov av att göra inställningar på publicerade söknycklar, exempelvis CV-inställningar och förlängning av deadline eller att bjuda in intressenter till dolda utlysningar.

Dela ut portalövergripande behörigheter


För att kunna dela ut portalövergripande behörigheter krävs att du är portaladministratör. På fliken Portaladministration finns valet Portalanvändare i vänstermenyn.

Sidan portalanvändare visas


På sidan portalanvändare listas samtliga interna användare i Prisma, oavsett finansiärstillhörighet. Klicka på Redigera för att tilldela utökade behörigheter till en användare.

Behörighetsfönstret visas


När du klickar på Redigera så visas en sammanfattning av behörigheterna som finns tillagda och är möjliga att lägga till. Kryssa i kryssrutorna för de behörigheter som användaren ska tilldelas. Om användaren ska bli portaladministratör ges övergripande behörighet som gör att övriga behörighetsnivåer inte behöver tilldelas separat. Klicka på Spara för att spara ändringarna. Det kan ta upp till fem minuter innan ändringarna slår igenom.

Dela ut finansiärsövergripande behörigheter


För att kunna dela ut finansiärsövergripande behörigheter krävs att du är finansiärsadministratör. På fliken Finansiär finns valet Interna användare i vänstermenyn.

SIdan interna användare visas


Sidan interna användare visar alla de interna användare som finns hos den aktuella finansiären. Genom att klicka på Redigera kan du tilldela utökade behörigheter på finansiärsnivå.

Behörighetsfönstret visas


När du klickar på Redigera så visas en sammanfattning av behörigheterna som finns tillagda och är möjliga att lägga till. Kryssa i kryssrutorna för de behörigheter som användaren ska tilldelas. Klicka på Spara för att spara ändringarna. Det kan ta upp till fem minuter innan ändringarna slår igenom.

Senast uppdaterad: