Prisma användarstöd logga

Portaladmin: Statistik

Innehåll

Kontostatistik

Statistik


Vyn kontostatistik samlar statistik om personkontona i Prisma:

  • Antalet personkonton: Totala antalet konton oavsett status.
  • Fullständiga och aktiverade: Antalet konton som innehåller fullständig information (går att logga in på) och där användaren har aktiverat kontot med aktiveringslänken.
  • Fullständiga men inte aktiverade: Antalet konton som innehåler fullständig information, men där användaren inte har klickat på aktiveringslänken.
  • Aktiverade men inte fullständiga: Antalet konton som innehåller minimal information och behöver kompletteras, men där användaren har aktiverat kontot med aktiveringslänken.
  • Varken fullständiga eller aktiverade: Antalet konton som är minimala och dessutom inte har aktiverats.

Ansökningsstatistik

Vyn ansökningsstatistik visar statistik över antalet ansökningar uppdelat på finansiär, status (ansökansstatus/beslutsstatus) och år. Årsangivelse finns både för när ansökan skapades och när den registrerades (om ansökansstatusen är registrerad). Statistiken kan filtreras på sedvanligt sätt för Prisma-tabeller och exporteras till Excel.

Arvodesstatistik

Arvodesstatistik visar statistik över godkända arvodesunderlag i Prisma portal, uppdelat på finansiär och år med summa angiven. Ej godkända arvodesunderlag finns inte med i statistiken.

Granskningsstatistik

Granskningsstatistik visar statistik över granskningsuppgifter i Prisma portal, uppdelat på finansiär, typ av uppgift och år. Du kan också se antalet godkända uppgifter, vilket endast är relevant för uppgiften yttrande eftersom det är den enda uppgift där vi har ett flöde för godkännande. Statistiken kan filtreras på sedvanligt sätt för Prisma-tabeller och exporteras till Excel.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

$publish.displayName

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar