Prisma användarstöd logga

Huvudrubrik

Innehåll

Driftstatus

Portaladmin driftstatus


Driftstatus är en vy som används främst av Prismasupporten för felsökning vid problem i Prisma portal. Det finns ett antal vyer som kan användas för att kontrollera status på ansökningar och uppgifter. Dessa vyer är bara läsbara, användaren kan inte utföra några åtgärder i dem.

Följande vyer finns.

Driftstatus

Rubrik

Beskrivning

Valideringsfel för ansökan

Med hjälp av intressentens (projektledarens) e-post kan du här se valideringsfel som finns i ett utkast på intressentens konto. Exempelvis om intressenten inte har lyckats registrera sin ansökan så kan du här se om det finns valideringsfel som hindrar registrering.

Information om ansökan

 

 

Genom att ange ett diarienummer kan du här se information om en slutregistrerad ansökan i Prisma portal. Om det finns flera ansökningar (hos olika finansiärer) med samma diarienummer så kommer samtliga att listas. Det som visas är metadata som projektledare, medverkande, eventuella kompletteringar, signeringsstatus etc. Det finns även en händelselogg.

Skickade e-postmeddelanden

 

Genom att ange en e-postadress kan du här se vilka e-postmeddelanden som har skickats av Prisma portal till angiven e-postadress. Där kan du exempelvis se aktiveringsmail, begäran om lösenordsåterställning eller notifieringar om uppgifter.

Ansökningar som ej skickats till PECM

 

 

Denna vy listar de ansökningar som borde ha gått över från portalen till Prisma ECM vid slutregistrering men som av något skäl har fastnat. Vyn visar denna information för samtliga finansiärer i samma lista. Listan ger information om att fel har uppstått och är ett underlag till vidare felsökning.

Ansökningar som saknar diarienummer

 

Denna vy är snarlik föregående, men visar de ansökningar som inte har fått ett diarienummer från Prisma ECM trots att de borde ha fått det. Skillnaden mot ovanstående är att ansökan har skickats till Prisma ECM och tagits emot, men att inget diarienummer har returnerats.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

$publish.displayName

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar