Prisma användarstöd logga

Portaladmin: Underhållstabeller

Innehåll

Underhållstabeller

Underhållstabeller


Tabellen Underhållstabell innehåller de underhållstabeller i portalen som delas av hela portalen och samtliga finansiärer. I listan finns en blandning av tabeller som används i själva portalen (exempelvis i CV-delarna) och som är kopplade till vissa ansökanskontroller. Gemensamt för dem är att ändringar slår igenom på samtliga ställen tabellen förekommer. Ändringar bör därför göras med försiktighet så att alla som påverkas är medvetna om att ändringen sker och vilka konsekvenser den får.

Redigera innehåll i underhållstabell

Redigera underhållstabell


När du klickar på Redigera innehåll på raden för en underhållstabell öppnas ett modalfönster där posterna som finns i tabellen visas. Du kan här välja att:

  • Redigera: Ändra texten i posten på både svenska och engelska
  • Inaktivera: Inaktivera posten så att den inte längre blir valbar
  • Aktivera: Aktivera en tidigare inaktiverad post
  • Lägg till: Lägga till en ny post i tabellen och fylla i svensk och engelsk text
  • Publicera: Publicera en nyligen tillagd post

Det är viktigt att publicera tillagda poster så att publiceringsstatus i kolumnen Publicerad blir Ja. Endast publicerade poster är valbara i tabellen.

Lägg till

Genom att klicka på Lägg till under tabellen över underhållstabeller så kan du lägga till en ny portalgemensam tabell. Denna funktion används inte i gränssnittet. I de fall det är aktuellt att lägga till en ny underhållstabell som ska nyttjas över hela portalen görs detta av Prismas systemutvecklare. Tabeller som läggs till här är inte möjliga att använda i exempelvis formulär utan att kopplingar görs kodmässigt.

Tänk på att...

När du arbetar med underhållstabeller finns ett par saker som är bra att känna till:

  • Ändringar som görs slår igenom omedelbart på alla ställen där tabellen förekommer. Det vill säga att om tabellen finns i en ansökanskontroll och du gör en ändring kommer det förändrade innehållet att visas så snart formuläret laddas om och kontrollen läses in på nytt. Samma sak med tabeller som finns i portalen, ändringen visas så snart kontrollen med tabellen läses in.
  • Inaktivera hellre gamla poster och skapa nya vid större förändringar för att inte röra till datan i Prisma. Mindre ändringar som rättningar av stavfel och liknande är naturligtvis okej, men om innebörden av en post ändras är det bättre att inaktivera och skapa en ny för att historisk data ska förbli konsekvent. Det finns då också en historik i själva underhållstabellen där historiska val finns sparade.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

$publish.displayName

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar