Prisma användarstöd logga

Finansiär: Granskarpoolinställningar

SINK-administrationen är tillgänglig för rollerna Portaladministratör, Finansiärsadministratör och SINK-administratör.

Granskarpoolinställningar

Finansiär granskarpoolinställningar


Granskarpoolinställningar styr huruvida aktuell finansiär använder funktionaliteten för granskarpool i Prisma portal genom kryssrutan Använd granskarpool. Om rutan är ikryssad öppnas inställningarna för granskarpool under fliken intressentregister och automatisk fördelning på granskare i beredningsgruppen.

Här kan du dessutom styra begränsningarna som gäller för de olika klassificeringarna som finns för kompetensanmälan. Maximalt noll innebär att ingen kompetensanmälan sker för kritieriet, minimum noll innebär att det inte är obligatoriskt att ange någon kompetens på kriteriet innan du kan spara din kompetensanmälan.

Notera att de enda kriterierna för kompetensanmälan som finns för tillfället hör samman med specifika utlysningar på Karolinska institutet. Det är möjligt för samtliga finansiärer att aktivera funktionen, men antagligen finns inte relevanta kriterier för kompetensanmälan.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

$publish.displayName

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar