Finansiär: Gallringsinställningar

Gallringsinställningar

Gallringsinställningar


Sidan gallringsinställningar tillåter en användare med korrekt behörighet att göra inställningar för en eller flera beredningsgrupper som avviker från de generella gallrings och rensningsinställningarna för den aktuella finansiären. Detta är exempelvis användbart om det är så att en specifik beredningsgrupp behöver gallras antingen snabbare än reglerna anger, eller om materialet behöver sparas en längre tid.

Användaren markera en eller flera beredningsgrupper med hjälp av kryssrutan längst till vänster i tabellen. Användaren markerar sedan en eller båda inställningarna för gallring/rensning under tabellen. Slutligen klickar användaren på Spara för att verkställa inställningsändringen.

På samma sätt kan användaren markera en eller flera beredningsgrupper med anpassade inställningar och sedan klicka på knappen Rensa inställningar för att återställa standardinställningarna som gäller för finansiären generellt.

Ett tomt värde eller nollvärde innebär att ingen gallring/rensning sker enligt den regeln.

Observera att om värdet är noll/tomt för någon av gallringsreglerna i finansiärsinställningarna så kommer inte något att gallras/rensas via den regeln även om en anpassad inställning görs här.

Rensningsrapport

Rensningsrapport


Rensningsrapporten är en rapport som användaren kan ta fram för att se vilken data som har rensats under en given period. Ange ett startdatum och ett slutdatum med hjälp av de två kalenderfälten och klicka sedan på Hämta rapport för att generera den önskade rapporten.

Rapporten är en Excel-rapport som visar rensad information i form av vilken regel som applicerats, diarienummer på ansökan, antal poster, beredningsgrupp och datum då rensningen utfördes.

Den data som rensas är följande:

 • Beredningsgruppsdokument
 • Ranking
 • Kommentarer
 • Prioritet
 • Jäv
 • Omdömesformulär
 • Omdömesuppgifter
 • Omdöme granskare
 • Externt omdöme granskare
 • Yttrande granskare
 • Förslag till yttrande-formulär
 • Förslag till yttrande granskare

Gallringsrapport

Gallringsrapport


Gallringsrapporter skapas utifrån de regler som finns för gallringen och kan hämtas av användaren genom att en rapport markeras i listan och användaren klickar på Hämta rapport.

Rapporten är en Excel-rapport som visar vilka uppgifter som gallrats med kopplad beredningsgrupp och datum då uppgiften gallrats.

Gallringsrapporten redovisar den ansökansspecifika information som har tagits bort med hjälp av gallringsreglerna.

Den data som gallras är följande:

 • Beredningsgruppsdokument för ansökan
 • Omdöme uppgift
 • Externt omdöme formulär
 • Yttrandeformulär
 • Yttrandeuppgift
 • Förslag till yttrande-uppgift

Senast uppdaterad: