Finansiär: Söknycklar

Tabellen söknycklar

Finansiär söknycklar


Tabellen söknycklar visar alla de söknycklar, av alla typer, som har publicerats av finansiären. Standarsorteringen är baserad på slutdatum med senast datum överst. Du kan i tabellen se de olika delarna av söknyckeln, slutdatum, om söknyckeln är löpande, typ av sökande och om söknyckeln är endast för inbjudna.

Ändra slutdatum på söknyckel

Förläng söknyckel


Söknyckelns ansökningstid kan förlängas genom att du markerar kryssrutan för en söknyckel i listan, väljer ett nytt slutdatum i kalenderväljaren under tabellen och slutligen antingen klickar på Ändra slutdatum för ansökan eller Ändra slutdatum för skiss (steg 1), beroende på vilken ansökanstyp du vill förlänga ansökanstiden för. Du kan också förlänga för flera söknycklar samtidigt genom att markera flera rader.

Generella inställningar för söknyckel

Inställningar söknyckel

Genom att klicka på knappen Inställningar för en söknyckel når du söknyckelinställningarna inklusive inställningar för CV-uppgifter och publikationer.

Söknycklar utlysning

I fönstret Redigera inställningar finns inställningar för söknyckeln som påverkar den sökande.

Följande inställningar finns.

Söknyckelinställningar

Inställning

Beskrivning

Medverkande forskare

 

 

Antal medverkande forskare från obligatoriskt antal till maximalt tillåtet antal. Om obligatoriskt är tomt innebär det att projektledaren inte behöver lägga till några medverkande, om maximalt antal är tomt innebär det obegränsat antal medverkande forskare, om maximalt antal är noll kan inga medverkande forskare bjudas in.

Internationell projektledare

 

 

 

Internationell projektledare är en särskild typ av medverkande forskare. Aktivera denna typ genom att kryssa i kryssrutan Tillåt internationella projektledare. Om obligatoriskt är tomt innebär det att projektledaren inte behöver lägga till någon internationell projektledare, om maximalt antal är tomt innebär det obegränsat antal internationella projektledare, om maximalt antal är noll kan inga internationella projektledare bjudas in.

Doktorsexamen

 

 

 

Här kan du kräva doktorsexamen för antingen projektledare eller medverkande forskare eller båda typerna. Om du kräver doktorsexamen behöver rollen på ansökan välja en doktorsexamen från sitt CV i Prisma för att kunna registrera ansökan. Du kan också sätta ett tillåtet intervall för doktorsexamens utfärdande, antingen med ett tidigaste datum, ett senaste datum eller både och.

Sökt belopp

 

Genom att aktivera begränsning av belopp kan du styra högsta och lägsta tillåtna sökta belopp. Detta kan antingen gälla per sökt år eller för hela projekttiden.

Antal ansökningar

Detta styr hur många ansökningar en projektledare får registrera. Om fältet lämnas tomt är det ett obegränsat antal. Om en till flera ansökningar är tillåtna styrs av utlysningen i ECM.

Använd inbjudningslänk


Denna inställning visas endast om utlysningen är för inbjudna och inte visas öppet i portalen. Om denna är ikryssad genereras en länk som projektledaren kan klicka på för att skapa ett utkast i utlysningen. Det går fortfarande bra att bjuda in personer direkt till söknyckeln med hjälp av e-postadressen.

Tvingat språk i ansökansformuläret

 

Genom att välja svenska eller engelska i rullgardinen kan du tvinga språket i ansökansformuläret till valt språk, oavsett vilket språkval den som öppnar formuläret har gjort i Prisma.

Signering

 

 

 

Denna inställning hämtas från utlysningen i ECM och kan sedan justeras på söknyckeln i portalen. Om rutan är ikryssad måste ansökan signeras av medelsförvaltare för att kunna beslutas på annat sätt än avslag på formell grund, om rutan är urkryssad skapas ingen signeringsuppgift på ansökningar.

Länkar

 

 

Fältet med länkar innehåller länkarna som angetts för utlysningstexten i ECM. Du har här möjligheten att justera eller ändra dem medan söknyckeln är öppen i portalen. Exempelvis om du angett en felaktig länk eller något har ändrats.

Inställningar för CV och publikationer

Söknyckel CV och publikationer


För CV- och publikationsinställningarna finns en flik per ansökansroll som lägger till CV-uppgifter i ansökan. Projekltedare, Medverkande forskare och Internationell projektledare. Medverkande administratör är inte en del av ansökan och listas inte i ansökan, de kan därför inte lägga till några CV- eller publikationsuppgifter.

Kategorierna för CV-poster är desamma för alla roller och fungerar på samma sätt. Det finns två rutor per kategori och de är obligatoriskt antal och maximalt antal. Om obligatoriskt antal är tomt är det inte obligatoriskt att lägga till några poster av den typen, om maximalt antal är tomt kan obegränsat antal läggas till. Om maximalt antal är noll kan inga poster från kategorin läggas till och den döljs helt i ansökan. Om alla kategorier i CV och/eller publikationer sätts till maximalt noll så döljs hela sidan i ansökan och visas inte alls för projektledare och medverkande.

Intressentinställningar

Intressentinställningar
Modal intressentinställningar


Det finns i dag två funktioner som använder intressentinställningarna på söknyckeln. Båda funktionerna initieras genom att klicka på knappen Lägg till.

  • Förläng söknyckelns ansökningstid för enskild sökande som har ett utkast i utlysningen. Genom att ange den sökandes e-postadress och ett nytt slutdatum kan ansökanstiden förlängas för aktuell individ. Det kräver dock att personen har ett utkast där hen är projektledare på söknyckeln.
  • Bjud in personer till en utlysning för inbjudna med hjälp av den e-postadress de har registrerad i Prisma. Genom denna funktion får personen ett e-postmeddelande med en länk där de kan logga in i Prisma portal och skapa ett utkast.

Organisationsinställningar

Söknyckel organisationsinställningar


Organisationsinställningarna nås på samma sätt som intressentinställningarna, genom pilen till höger om knappen inställningar i listan över söknycklar.

Organisationsinställningar

Senast uppdaterad: