Prisma användarstöd logga

Portaladmin: Språk

Innehåll

Språklista

Språk


Språknyckelhanteringen är en central funktion i Prisma portal. Nästan alla texter i portalen är så kallade språknycklar i databasen. Dessa språknycklar visas i språklistan på sidan Språk och kan därigenom ändras av en språkadministratör eller portaladministratör direkt i gränssnittet. Språknycklar söks fram främst genom kolumnen Värde där nuvarande text som visas i portalen finns. Genom att byta språk i portalen kan du söka på den engelska texten. När du öppnar en språknyckel kan den ändras både på svenska och engelska i samma fönster.

Redigera språknyckel

Redigera språknyckel


När du klickar Redigera på en rad i språklistan öppnas ett modalfönster där själva redigeringen sker. Redigering sker i ett språk i taget, eftersom hela portalen är tvåspråkig med både svenska och engelska är det viktigt att alltid byta språk genom rullgardinen överst i modalfönstret och komma ihåg att göra motsvarande ändring på det andra språket. När du har gjort dina ändringar klickar du på Spara-knappen. Ändringarna sparas då och en bekräftelse visas.

Tänk på att...

Det finns ett par saker att beakta när du arbetar med språknycklarna:

  • Gör gärna ändringarna i testmiljön först för att se till att de slår igenom på önskat sätt. På rätt ställe och med acceptabel formatering. Tänk på att vissa ändringar är svåra att se i produktionsmiljön eftersom vi inte kan nå alla sidor utan kopplingar till skarpa ansökningar i rätt läge. Då är det extra viktigt att kontrollera i testmiljön.
  • Det är alltid samma rich text-editor med formatering som visas när du redigerar språknycklar, men det är inte alla nycklar som accepterar formatering, exempelvis finns språknycklar för menyval och rubriker där du inte kan använda formatering. Det kan skapa bieffekter som att HTML-taggarna syns istället för att formatering accepteras korrekt.
  • Språknycklarna innehåller ofta terminologi som är överenskommen mellan ägarmyndigheterna, ändra inte denna utan att vara säker på att alla accepterar terminologiförändringen. Det är främst via objektspecialister med nätverk som ändringar ska initieras.
  • Det finns ingen historik i språknycklarna. Det finns inget sätt att återställa tidigare version om något går fel. Inklistrad text från word kan behålla viss formatering, men behöver sannolikt bearbetas vidare om utseendet ska bli acceptabelt.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

$publish.displayName

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar