Prisma användarstöd logga

Finansiär: Arvodesinställningar

Söknyckeladministrationen i finansiärsadministrationen är tillgänglig för Portaladministratörer och Finansiärsadministratörer.

Arvodesinställningar

Finansiär arvodesinställningar


Vyn Arvodesinställningar i Prisma portal är en informationsvy där användaren inte kan göra några ändringar. Själva inställningarna för arvode med arvodestyper, belopp och SÄRK-kopplingar görs i Prisma ECM. I denna vy kan du se vilka inställningar som har kommit över från Prisma ECM och att de är korrekt uppdaterade med avseende på belopp, övriga arvodestyper samt SÄRK för arvode.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

$publish.displayName

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar