Prisma användarstöd logga

Portaladmin: Hierarkiska underhållstabeller

Innehåll

Hierarkiska underhållstabeller

Hierarkiska underhållstabeller


Hierarkiska underhållstabeller är en vy där alla de tabeller som har fler än en nivå ligger. Dessa tabeller kan vara kopplade både till väljare i själva portalen och till exempelvis ansökansformuläret, i vissa fall används de till både formulärskontroller och portalväljare, exempelvis SCB-koderna är sådana.

Redigera hierarkiska underhållstabeller

Redigera hierarkisk underhållstabell


När du klickar på Redigera på en rad i listan över hierarkiska underhållstabeller öppnas ett modalfönster där du kan redigera underhållstabellen. Till att börja med ser du den översta nivån i tabellen och du kan genom att klicka på pilen bredvid knappen Redigera gå till underliggande nivå genom att klicka på Öppna. På det sättet kan du gå ned stegvis i hierarkin för att redigera underliggande val. Du kan här redigera texten i valet, inaktivera val och aktivera dem på nytt vid behov. Du kan också lägga till nya val med underliggande nivåer genom att klicka på Lägg till. När du har gått nedåt i hierarkin kan du gå upp i nivå genom att klicka på knappen Gå upp en nivå. Tänk på att tillagda val måste publiceras innan de blir valbara, de får då status Ja i kolumnen Publicerad.

Tänk på att...

När du arbetar med hierarkiska underhållstabeller finns ett par saker som är bra att känna till:

  • Ändringar som görs slår igenom omedelbart på alla ställen där tabellen förekommer. Det vill säga att om tabellen finns i en ansökanskontroll och du gör en ändring kommer det förändrade innehållet att visas så snart formuläret laddas om och kontrollen läses in på nytt. Samma sak med tabeller som finns i portalen, ändringen visas så snart kontrollen med tabellen läses in.
  • Inaktivera hellre gamla poster och skapa nya vid större förändringar för att inte röra till datan i Prisma. Mindre ändringar som rättningar av stavfel och liknande är naturligtvis okej, men om innebörden av en post ändras är det bättre att inaktivera och skapa en ny för att historisk data ska förbli konsekvent. Det finns då också en historik i själva underhållstabellen där historiska val finns sparade.
  • Många hierarkiska tabeller har kopplingar till ECM som gör att om tabellen ändras i portalen behöver den också ändras i ECM. Du bör därför stämma av med en utvecklare innan du gör ändringar i tabellerna.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

$publish.displayName

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar