Finansiär: Information och inställningar

Här beskrivs de finansiärsspecifika inställningar som kan göras från finansiärsadministrationen i Prisma portal. Dessa inställningar är behörighetsstyrda och under varje rubrik beskrivs erfordrad behörighetsnivå.

Finansiärsinformation


Denna sida är tillgänglig för: Portaladministratör, Finansiärsadministratör.

Finansiärsinformationen visas på startsidan för fliken Finansiär. Här syns grundinformation om finansiären såsom namn och logotyp. Det finns även en möjlighet att ändra namnet på finansiären och att ladda upp en ny grundlogotyp.

Finansiärsinställningar


Denna sida är tillgänglig för: Portaladministratör, Finansiärsadministratör.

På sidan Finansiärsinställningar under fliken Finansiär samlas ett antal av de inställningar som kan göras på finansiärsnivå, oberoende av övriga finansiärer i Prisma. Följande funktioner finns tillgängliga:

 • Varning utlysningen stängs, dagar: Styr vid vilken tidpunkt en varning börjar visas i ansökansformuläret om att en utlysning snart stänger.
 • Giltighetstid för inbjudan av externa granskare (antal dagar): Styr hur länge en inbjudan om att bli extern granskare är giltig innan den förfaller och inbjudan dras tillbaka automatiskt.
 • Ladda upp jävsregler: En funktion för att ladda upp jävsregler. Dessa måste godkännas av granskare och interna användare innan granskningen i Prisma portal påbörjas.
 • Ladda upp nedladdningsregler: En funktion för att ladda upp nedladdningsregler. Dessa måste godkännas av granskare och interna användare innan de kan använda nedladdningshanteraren på beredningsgruppen för att ladda ner material.
 • Bilaga största storlek: Styr i MB hur stora bilagor som kan laddas upp i systemet, exempelvis på beredningsgruppens anslagstavla.
 • Organisationsnummer: Finansiärens organisationsnummer.
 • Telefonnummer: Finansiärens telefonnummer.
 • Adress: Finansiärens adress.
 • Visa kompetens: Styr om beredningsgruppsmedlemmar ska anmäla kompetens på ansökningarna i samband med att de anmäler jäv.
 • Tillåt fakturabetalning: Styr om finansiären accepterar att granskare kan skicka faktura på sitt granskningsarvode.
 • Visa prioritet för ansökningar i steg två: Styr om finansiären vill att funktionen prioritet ska vara aktiverad för steg två i en skissutlysning.

Interna användare


Denna sida är tillgänglig för:
Portaladministratör, Finansiärsadministratör.

Här sätter finansiärsadministratören behörigheter på finansiärens interna användare. Detta beskrivs i Behörigheter i portalen.

Arvodesinställningar


Denna sida är tillgänglig för: Portaladministratör, Finansiärsadministratör.

Denna sida är en vy över arvodesinställningarna som har gjorts hos finansiären. Själva inställningarna görs i systemadministrationen i ECM och ingenting kan ändras på denna sida. Här syns standardbeloppen och inställningen för de olika arvodestyperna, samt vilka SÄRK som finns tillgängliga att belasta med arvoden.

Senast uppdaterad: