Beskrivning av systeminställningar

Systeminställningar som styr både Platina och anpassningar av Prisma ECM administreras av Prisma ECM:s utvecklare. Här kan du se vilka centrala systeminställningar som gäller för att Prisma ECM ska fungera på rätt sätt. För att eventuella uppdateringar ska komma i drift måste cachen rensas och ändringen tas med i leveransscripten för Prisma ECM.

Fliken Information

Fliken Information i Systeminställningar

Här hittar du grundläggande information om installationen som rör Platina. Informationen kan endast ändras av Prisma ECM:s utvecklare.

Fliken Inställningar

Fliken Inställningar i Systeminställningar

Systeminställningarna på fliken Inställningar styr olika delar av Prisma ECM. Ett flertal av inställningarna är kopplade till de anpassningar som har gjorts för Prisma. Inställningarna styr olika varianter av flöden som finns i Prisma ECM och dessa inställnigar kan skilja sig åt mellan olika finansiärer.

Inställningar som kan vara intressanta för systemadministratören

Inställningsnamn

Beskrivning

Värden

Prisma_ApplicationSigningDays_AddToProposalEndDate

Antal dagar för signering efter att ansökan har diarieförts i ECM.

Antal dagar

Prisma_DeedTypeID_RemindSigning

Antal dagar före signeringsdeadline som en påminnelse om att signera skickas från ECM för godkännande av villkor.

Antal dagar

Prisma_DaysApprovalOfContract_ProposalValue

Standardvärdet för signeringstid för Godkännande av villkor

Antal dagar

Fliken Språk

Fliken Språk i Systeminställningar

Här kan du se vilka språk som är installerade och tillgängliga i Platina. I Prisma ECM används enbart svenska.

Fliken Installation

Fliken Installation i Systeminställningar

Fliken Installation innehåller en logg över installationer som gjorts i samband med leveranser till Prisma ECM:s produktionsmiljö.

Fliken Cache

Fliken Cache i Systeminställningar

Cache är en förberedande laddning av sidor och element i systemet som minskar laddningstiderna för användarna. Här hittar du information om cachen som används av Prisma ECM.

Fliken Error log

Fliken Error log i Systeminställningar

Logg över Prisma ECM:s felmeddelanden som visas för användarna loggas samt information om felsökning. Felmeddelanden visas normalt direkt när felet uppstår, men i Error logg visas de mer detaljerat. Informationen är används främst i kommunikationen med systemutvecklarna och vid felsökning.

Senast uppdaterad: