Administrera texter för villkor

Prisma textbank hanterar tre typer av villkorstexter för Prismas godkännande av villkor. När du kopplar villkorstexterna säkerställer funktionen att samma villkorstext kopplas till samtliga "Godkännande av villkor" på utlysningen.

Generella villkor

Kopplas på utlysningskortets grunddataflik och bifogas automatiskt med samtliga Godkännande av villkor som skapas på beviljade bidrag i utlysningen.

Kontraktsvillkor

Kopplas på handlingskortets flik Villkorsdata på enskilda Godkännande av villkor i samband med att de förbereds för publicering.

Särskilda villkor

Kopplas på handlingskortets flik Villkorsdata på enskilda Godkännande av villkor i samband med att de förbereds för publicering.

Skapa nytt villkor

Ett nytt villkor skapas och namnges

I textbanken lägger du upp villkorstexter som du sedan kopplar till Godkännande av villkor på en utlysning. På så sätt säkerställs att samma text kopplas till samtliga Godkännande av villkor på en utlysning.

  1. Öppna vyn för administration via Idag-areans meny ADMINISTRATION.
  2. Klicka på Prisma Textbank (A).
  3. Klicka på Ny text (B).
  4. Välj Texttyp (C) ur rullgardinslistan och ange Textnamn (D).
  5. Klicka på Skapa text (D).

Lägga in och redigera villkorstext

Skriv eller klistra in text och redigera i editeringsfönstret för villkorstext

Textbanken har ingen versionshantering och ändringar i texten är omedelbara när du sparar. Det innebär att om du ändrar texten på som är kopplat till exempelvis en utlysning kommer att synas på alla Godkännande av villkor som publiceras därefter. Det går inte att spåra ändringar eller återskapa texter som plockats bort.

  1. Öppna vyn för administration via Idag-areans meny ADMINISTRATION.
  2. Klicka på Prisma Textbank (A).
  3. Välj Texttyp och Textnamn (B) ur respektive rullgardinslista.
  4. Klistra in eller skriv in text i editeringsfönstret (C).
  5. Klicka på Spara (D).

Senast uppdaterad: