Administrera underhållstabeller

De unika underhållstabeller som skaptas för Prisma ECM visas i Prisma Register. Underhållstabellerna kan vara hierarkiska, det vill säga i flera nivåer, eller enkla. Du kan inte lägga till eller ta bort några nya underhållstabeller i detta användargränssnitt, men det går att ändra innehållet.

Ändra i hierarkiska underhållstabeller

Exempel på hur en SCB-kod ändras

Hierariska underhållstabeller, exempelvis den för SCB-koder, kan ha motsvarigheter i Prisma portal som också behöver uppdateras om du gör några ändringar. Tabellerna i Prisma ECM och Prisma portal måste matcha varandra.

 1. Öppna vyn för administration via Idag-areans meny ADMINISTRATION.
 2. Klicka på Prisma Register (A).
 3. Klicka på fliken Hierarkiskt register (B).
 4. Välj en hierarkisk underhållstabell ur rullgardinsmenyn Välj register (C).
 5. Klicka på Ändra (D).
 6. Ändra i textfälten.
 7. Klicka på Spara (E).

Ändra i enkla underhållstabeller

Exempel på innehåll i en underhållstabell

Knapparna Ny underhållstabell och Ta bort underhållstabell ska inte användas. Det finns inbyggd funktionanlitet kopplad till underhållstabellerna och en underhållstabell som skapas i detta gränssnitt kommer inte att kunna användas.

info-symbol

Du kan lägga till nya rader, det vill säga alternativ, i vissa av underhållstabellerna.

 1. Öppna vyn för administration via Idag-areans meny ADMINISTRATION.
 2. Klicka på Prisma Register (A).
 3. Klicka på fliken Underhållstabeller (B).
 4. Välj en underhållstabell ur rullgardinsmenyn Underhållstabellnamn (C).
 5. Ändra i textfälten.
 6. Klicka på Spara och stäng (D).

Förklaring till fälten i varje rad:

Text

Den text som visas i för alternativet i Prisma ECM

Beskrivning svenska och engelska

En länge beskrivning som i vissa fall är synlig i Prisma ECM eller Prisma portal.

Systemstatus

Kan vara aktiv eller inaktiv. Ett inaktivt val är inte tillgängligt i Prisma ECM.

Värde

 Ett unikt numeriskt värde som motsvarar valet.

Sorteringsordning

För att styra sorteringsordningen när den ska avvika från sortering på det numeriska värdet.

Ta bort

Markerar du kryssrutan tar du bort alternativet på raden. Använd inte denna funktion när det kan finnas data kopplad till alternativet, det vill säga när alternativet har använts.

Senast uppdaterad: