Prisma Ekonomi

Ekonomiadministrationen i Prisma ECM styr hur systemet kommunicerar med Agresso i de fall det finns en integration mot ekonomisystem, samt hur utbetalningsplanen skapas upp vid beviljande av bidrag.

Bidragsform (Mall)

Bidragsformsmall Prisma ekonomi


Under fliken Bidragsform (Mall) görs inställningarna som påverkar hur utbetalningsplanen genereras för beviljade bidrag på den aktuella bidragsformen. Följande inställningar kan göras för utbetalningsplanen:

  • Utbetalningsfrekvens styr hur ofta utbetalningar sker, exempelvis varje månad, en gång i kvartalet eller en gång om året.
  • Utbetalningsdag styr vilken dag i månaden som utbetalningen sker.
  • Gräns engångsutbetalning styr ...

I övrigt finns fält för AgressoID där korrekt matchning krävs mellan Prisma ECM och Agresso för ekonomiintegrationen. Det finns också en flagga för om bidragsformen gäller för internärenden eller ej.

SÄRK (Mall)

Särkmall Prisma ekonomi


Under SÄRK (Mall) fyller användaren i ett AgressoID som matchar det ID som SÄRK:en har i Agresso, för att ekonomiintegrationen ska fungera. Ändringar sparas på radnivå med knappen Spara.

Inriktning (Mall)

Inriktningsmall Prisma ekonomi

Under Inriktning (Mall) fyller användaren i ett AgressoID som matchar det ID som inriktningen har i Agresso, för att ekonomiintegrationen ska fungera. Ändringar sparas på radnivå med knappen Spara.

Senast uppdaterad: