Prisma Arvoden

Arvoderingsfunktionerna i Prisma hanteras handläggningsmässigt i Prisma portal, men arvodena konfigureras i Prisma ECM. Detta beror på den koppling som finns mellan DIM-koder i Agresso, SÄRK-mallarna och arvoden för att arvodesunderlagen ska visa ett korrekt kostnadsställe.

Agresso fält format

Agresso fält format


Fliken Agresso fält format styr i vilket format som AgressoID skickas med arvodesunderlagen till ECM. Eftersom denna funktion aldrig har aktiverats är denna flik inte relevant.

Arvodestyper

Arvodestyper


Under arvodestyper kan användaren lägga till de olika arvodestyper som är aktuella att använda i finansiärens beredningsgrupper. Arvodestyper kan vara antingen:

  • Arvodestyper som är kopplade till systemfunktionalitet, i praktiken granskningsuppgifter och rollarvoden. Dessa arvodestyper är låsta i betydelsen att de inte kan döpas om, inte kan tas bort och inte kan inaktiveras. Det enda du kan göra med en sådan arvodestyp är att ändra vilket belopp som gäller för varje enskild arvodespost.
  • Arvodestyper som är skapade av användaren i gränssnittet. Dessa kan döpas fritt, kan inaktiveras om de inte längre behövs och belopp kan anges fritt. Detta kan exempelvis

Utöver dessa två varianter så kan en arvodestyp vara anitngen av typen arvode (alltså belopp som ska betalas ut) eller förmån (belopp som utgör en beskattningsbar förmån, exempelvis kostförmån). De manuellt skapade arvodestyperna finns alltid tillgängliga att lägga till som manuella poster på ett arvodesunderlag.

När förändringar görs i arvodestyperna, antingen genom att nya läggs till eller genom att belopp eller namn ändras på befintliga poster, så behöver ändringarna sparas på radnivå genom knappen Spara. Därefter behöver portalen uppdateras genom ett klick på knappen "Uppdatera portalen". Ändringarna synkas då ut till Prisma portal och blir synliga under fliken Finansiär och menyval Arvodesinställningar.

SÄRK (Mall)

SÄRK (Mall)


På denna flik visas de olika SÄRK:ar som finns tillgängliga för arvodering. Dessa är identiska med de SÄRK-mallar som finns skapade i Prisma ECM. SÄRK:arna används för att styra kostnadsställe för arvodesposter i underlagen. Dessa kostnadsställen (DIM-koder) visas sedan på arvodesunderlagen som tas ut ur Prisma portal. Detta tillåter att en granskares arvodering belastar flera olika kostnadsställen beroende på vilken SÄRK som valts för arvodesposten.

I tabellen Agresso värden kan agresso-ID (DIM4) läggas till för de olika SÄRK-mallarna för att matcha ihop arvodesposterna med kostnadsställen i Agresso. Ändringar görs i fältet Värde och sparas på radnivå. Ändringar synkas sedan till Prisma portal med knappen Uppdatera portalen.

Senast uppdaterad: