Administration allmänt

I detta användarstöd beskrivs framför allt de menyval som innehåller Prisma-anpassad funktionalitet. Behörigheten för systemadministration är ofta mycket begränsad.

Startsida och behörighet för administration

Meny för systemadministration

  1. Välj "Administration" ur menyn INSTÄLLNINGAR (A) på Idag-arean.
  2. Vyn för systeminställningar öppnas (B).

Du måste ha utökad behörighet för att få tillgång till funktioner som rör systemadministration. Flertalet av funktionerna kräver djup kunskap om systemet och ska endast administreras i samarbete med Prismas systemutvecklare. Behörigheten för systemadministration kan därför vara mycket begränsad.

Ändringar bör inte ske i gränssnittet, särskilt på grund av:

  • Beroenden gentemot Prismas leveransflöden.
  • De kan får en negativ inverkan på systemet.
  • Särskilda inställningar Prisma-utvecklarnas leveransscript som inte får skrivas över i samband med produktionssättning av nya versioner av Prisma

Läs mer om generella funktioner i användarstödet från leverantören Formpipe.

Senast uppdaterad: