Administration allmänt

Innehåll på sidan

Introduktion

Meny systemadministration


Systemadministrationen i Prisma ECM är endast tillgänglig för användare som antingen har tillgång till hela eller delar av systemadministrationen. Användaren når systemadministrationen via toppmenyn Inställningar och menyvalet Administration.

Admininstrationsvy start


Det finns möjligheter till mycket finfördelad behörighetshantering i Platina, vilket gör att vissa användare kan ha tillgång till administrationsvyn men endast med några få menyval. I användarstödet beskrivs framför allt de menyval som innehåller Prisma-anpassad funktionalitet. För de generella funktionerna finns visst användarstöd från leverantören Formpipe att tillgå.

Observera att många av de alternativ som finns för den som är systemadministratör är sådant som inte bör ändras i gränssnittet. Dels eftersom det kan ha negativ påverkan på systemet, dels för att det finns inställningar som behöver tas med i Prisma-utvecklarnas leveransscript för att inte skrivas över i samband med produktionssättning av nya versioner av Prisma.

Senast uppdaterad: