Prisma logotyp

Återrapportering

Från och med 2017 ska vissa bidrag återrapporteras via Prisma. Läs mer på följande sidor om vad som gäller för respektive finansiär: Formaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterFortelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som är ansvarig för att den ekonomiska återrapportering för beviljade bidrag, skriver och skickar in den ekonomiska rapporten. När du har fyllt i alla uppgifter och registrerat den ekonomiska rapporten skickas den automatiskt till projektledaren för granskning. Projektledaren granskar rapporten och när hen godkänt den i Prisma skickas rapporten vidare till finansiären. Du får ett e-postmeddelande när rapporten har tagits emot av finansiären.

Den vetenskapliga rapporten skickas direkt till finansiären.

Du som är rapporteringsadministratör eller organisationskontoansvarig kan skapa en struktur för rapporteringsuppgifter eller välja att spegla organisationsstrukturen. De användare som ska utföra rapporteringsuppgifter kopplas till mapparna och undermapparna i rapporteringsstrukturen och får då ett e-postmeddelande när de ska utföra en uppgift.

I en rapporteringsöversikt visas information och över organisationens alla bidrag som är kopplade till en återrapporteringsomgång.


Ekonomisk återrapportering

Den ekonomiska återrapporteringen i korthet:

 • När det är dags för ekonomisk återrapportering får ekonomen som medelsförvaltaren har bestämt är rapporteringsansvarig, och projektledaren ett e-postmeddelande från Prisma. 
 • Ekonomen fyller i uppgifterna i återrapporteringsformuläret i Prisma och registrerar rapporten.
 • Rapporten skickas vidare till projektledaren för kontroll. Projektledaren kan inte göra ändringar i rapporten men kan påtala eventuella behov av korrigeringar för medelsförvaltaren.
 • Om projektledaren nekar rapporten skickas den tillbaka till ekonomen. Efter eventuell komplettering måste rapporten registreras på nytt för att granskas av projektledaren och sedan skickas in till finansiären.

Läs mer om att fördela uppgifter till ekonomer i Fördela ansökningar manuellt.

Skriva ekonomisk rapport

Alla rapporteringsuppgifter du är ansvarig för visas i mappen när du loggar in i Prisma

Rapporteringsuppgifterna kan utföras av alla användare som är rapporteringsansvariga i den aktuella mappstrukturen. För att se hur bidragen fördelats på eventuella undermappar, klicka på respektive mapp och undermapp.

Du som är ansvarig för rapporteringen får ett e-postmeddelande om att du har en uppgift som ska utföras när återrapporteringsperioden startar.

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Klicka på fliken ORGANISATIONSUPPGIFTER (A).
 3. Klicka på menyvalet Rapportera (B).
 4. Klicka på Öppna (C) på raden för bidraget.
 5. Klicka på Redigera (D) för att skriva rapporten.
 6. Klicka på Spara (E) och stäng fönstret.

Du kan fortsätta skriva rapporten om den är sparad men ännu inte registrerad.

Registrera ekonomisk rapport

För att kunna registrera den ekonomiska rapporten måste obligatoriska uppgifter vara ifyllda och kryssrutan (C) markerad

Du kan inte registrera den ekonomiska rapporten om obligatoriska uppgifter saknas.

 1. Följ steg 1 - 4 i avsnittet ovan, Skriva ekonomisk rapport.
 2. Klicka på REGISTRERA (A).
 3. Klicka på länken för att åtgärda eventuella obligatoriska uppgifter som saknas (B).
 4. Markera kryssrutan Jag intygar att lämnade uppgifter är riktiga (C).
 5. Klicka på Registrera (D).
 6. Klicka på OK för att bekräfta registreringen (E).
 7. Klicka på OK (F).

När du utfört uppgiften försvinner den ur listan över rapporteringsuppgifter.
Projektledaren får ett e-postmeddelande och ett meddelande i Prisma när du registrerat rapporten.

Läs mer om hur projektledaren godkänner eller nekar den ekonomiska rapporten i Beviljat bidrag - Återrapportering i kapitlet Forskare/Ansökningar och bidrag.

Komplettera ekonomisk rapport

När du registrerat den ekonomiska rapporten skickas den till projektledaren för granskning innan den kommer in till finansiären.

Projektledaren nekar

 • Projektledaren kan själv inte göra ändringar i rapporten utan nekar och påtalar för medelsförvaltaren om vad som ska ändras.
 • Projektledarens kommentarer skickas i ett e-postmeddelande till alla rapporteringsansvariga i mappen.
 • Rapporten öppnas för komplettering.
 • Efter eventuell komplettering måste du registrera rapporten på nytt.
 • Rapporten skickas till projektledaren för granskning innan den skickas in till finansiären.

Finansiären begär komplettering

 • Finansiärens kommentarer skickas i ett e-postmeddelande till alla rapporteringsansvariga i mappen och till projektledaren.
 • Rapporten öppnas för komplettering.
 • Efter eventuell komplettering måste du registrera rapporten på nytt.
 • Rapporten skickas till projektledaren för granskning innan den skickas in till finansiären.

Vetenskaplig återrapportering

Projektledaren för det beviljade bidraget ansvarar för den vetenskapliga återrapporteringen. När projektledaren har fyllt i uppgifterna och registrerat rapporten skickas den direkt till finansiären.

Läs mer om hur projektledaren gör den vetenskapliga återrapporteringen i Vetenskaplig återrapportering i kapitlet Forskare/Ansökningar och bidrag/Beviljat bidrag - Återrapportering.

Senast uppdaterad: 2019-11-15

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.