Prisma användarstöd logga

Inställningar

Du som är organisationskontoansvarig kan lägga till och redigera organisationens uppgifter. Du ser vilka myndigheter som godkänt dig som medelsförvaltare och du kan även ansöka om att få godkännande hos andra myndigheter. Förutom grundläggande uppgifter om organisationen anger du betalningsuppgifter. Du kan ange om organisationens struktur ska speglas för signering och rapportering samt om uppgifter för signering och rapportering ska distribueras automatiskt.

Allmänt om inställningar för organisationskontot

När du loggar in på organisationskontot i Prisma visas fliken ORGANISATIONSKONTO som startsida

På fliken ORGANISATIONSKONTO hittar du inställningar och funktioner för organisationskontot.

 1. Klicka på fliken ORGANISATIONSKONTO (A).
 2. Klicka på Inställningar (B).

(C)

(D)

(E)

(F)

Händelseloggen visar händelser för organisationskontot.

Du kan öppna beslutet från den myndighet som godkänt organisationen.

Du kan ansöka om godkännande från ytterligare myndigheter.

Uppgifterna hämtas automatiskt från den person som har behörighetsnivån "Huvudansvarig" från uppgifterna på sidan Användare. Oftast är det denna person som ansökt om organisationskontot.

Ange kontaktuppgifter för organisationen

Uppgifter för organisationen anges och redigeras

 1. Klicka på fliken ORGANISATIONSKONTO (A).
 2. Klicka på Inställningar (B).
 3. Klicka på Redigera (C) i sektionen "Organisation".
 4. Ange uppgifterna för organisationen (D).
 5. Klicka på Spara (E).

Ansöka om godkännande hos ytterligare myndighet

Ansök om godkännande hos ytterligare myndigheter

 1. Klicka på fliken ORGANISATIONSKONTO (A).
 2. Klicka på Inställningar (B).
 3. Klicka på Ansök om godkännande hos ytterligare myndigheter (C) i sektionen "Finansiärer".
 4. Markera den eller de myndigheter du vill ska behandla din ansökan om organisationskonto (D).
 5. Ange den obligatoriska uppgiften Motivering (E).
 6. Klicka på Skicka (E).

Ange betalningsuppgifter för organisationen

Ange och redigera betalningsuppgifter, i exemplet har "Bankgiro" valts

Alternativen "Bankgiro", "Plusgiro" och "Bankkonto" för betalningstyp visar olika formulär beroende på vilket alternativ du valt.

 1. Klicka på fliken ORGANISATIONSKONTO (A).
 2. Klicka på Inställningar (B).
 3. Klicka på Redigera (C) i sektionen "Betalningsuppgifter".
 4. Välj Betalningstyp (D) ur rullgardinsmenyn.
 5. Ange de uppgifter som rör betalningstypen samt datum i Betalningsuppgifter giltiga från (E).
 6. Klicka på Spara (F).

Spegla organisationsstruktur

Inställningar för att spegla organisationsstruktur till uppgiftsmappar för signering och rapportering

I sektionen "Distribuering" kan du som organisationskontoansvarig välja att spegla den skapade organisationsstrukturen automatiskt till signerings- och rapporteringsstrukturen. När du väljer att mappstrukturen ska spegla organisationsstrukturen, skapas mappar med samma namn som i organisationsstrukturen.

Inaktiva enheter i organisationsstrukturen speglas också över till mappstrukturen. Inaktiverade mappar i den speglade mappstrukturen visas med en ikon, ett hänglås, bredvid namnet, och kan inte redigeras.

 1. Klicka på fliken ORGANISATIONSKONTO (A).
 2. Klicka på Inställningar (B).
 3. Klicka på Redigera (C) i sektionen "Distribution".
 4. Markera de strukturer du vill ska speglas, Spegla signeringsstrukturen (D) eller Spegla rapporteringsstrukturen (E) eller båda.
 5. Klicka på Spara (F).

Läs mer om spegling i Rekommendationer för spegling.

Ange inställningar om distribuering av uppgifter

Inställningar för att distribuera uppgifter som rör ansökningar

Du måste välja att spegla organisationsstrukturen för att uppgifterna för signering och rapportering ska fördelas automatiskt.

 1. Klicka på fliken ORGANISATIONSKONTO (A).
 2. Klicka på Inställningar (B).
 3. Klicka på Redigera (C) i sektionen "Distribution".
 4. Markera den eller de uppgifter du vill ska distribueras, Automatisk signeringsdistribuering (D) eller Automatisk rapporteringdistribuering (E) eller båda.
 5. Klicka på Spara (F).

Läs mer om hur organisationsstrukturen påverkas av spegling och distribution i Ändringar i organisationsstrukturen.
Läs mer om hur du kopplar användare som har behörighet att utföra uppgifterna i mappstrukturerna i Signering och Rapporteringsstruktur.

Senast uppdaterad: