Prisma användarstöd logga

Ansökningar och bidrag

Här visas alla organisationens ansökningar, både för sökande med organisationen som medelsförvaltare och ansökningar där den egna organisationen är sökande. Du kan ladda ner alla dokument som är kopplade till en ansökan, till exempel beslut, yttrande, villkor och ekonomisk samt vetenskaplig rapport.

info-symbol

Läs mer om generella funktioner i tabeller i användarstödet för forskare Min profil - Start och generell funktionalitet


 

Visa alla ansökningar och bidrag

Organisationens alla ansökningar och en bidragssammanfattning i nytt dialogfönster

 1. Logga in på organisationskontot i Prisma.
 2. Välj fliken ORGANISATIONSKONTO (A).
 3. Klicka på Ansökningar och bidrag (B) i menyn.
 4. Klicka på diarienumret i kolumnen Dnr (C) för att öppna ansökan.
 5. Klicka på Visa (D) på raden för ansökan i tabellen för att få upp en bidragssammanfattning.
info-symbol

Läs mer om filtrering i tabeller i användarstödet för granskare Allmänt granskning - Filtrera och visa kolumner.

Ladda ner ansökans dokument

Filtrerad lista över ansökningar i tabellen Nedladdning

info-symbol

Alternativen för vilka dokukment som du kan ladda ner via rullgardinsmenyn (D), uppdateras efterhand i processen för ansökan. Om till exempel en ekonomisk rapport ännu inte skickats in visas den inte i rullgardinsmenyn.

 1. Logga in på organisationskontot i Prisma.
 2. Välj fliken ORGANISATIONSKONTO (A).
 3. Klicka på Nedladdning (B) i menyn.
 4. Klicka på Ladda ner samtliga dokument (C) på raden för ansökan.
  Alternativt:
  Klicka på pilen intill knappen Ladda ner samtliga dokument (D) på raden för ansökan.
 5. Välj dokument ur rullgardinsmenyn (E), om du endast vill ladda ner ett dokument.
 6. Välj om du vill öppna eller spara Zip-filen med samtliga dokument eller ett enskilt dokument (F).

Alternativen för vad du kan göra med Zip-filen med samtliga eller valt dokument visas längst ned på datorns skärm

Senast uppdaterad: