Prisma logotyp

Ansökningar och bidrag

Här visas alla organisationens ansökningar, både för sökande med organisationen som medelsförvaltare och ansökningar där organisationen själv är sökande.

För att läsa mer om generella funktioner i tabeller se avsnitt Generell funktionalitet i användarstödet för Forskare - Min profil.       

Organisationens alla ansökningar

  1. Logga in på organisationskontot i Prisma.
  2. Välj fliken ORGANISATIONSKONTO (A).
  3. Klicka på Ansökningar och bidrag (B) i menyn.
  4. Klicka på diarienumret i kolumnen Dnr (C) för att öppna ansökan.
  5. Klicka på Visa (D) på raden för ansökan i tabellen för att få upp en bidragssammanfattning.

Dialogfönster för bidragssammanfattning

Senast uppdaterad: 2018-01-29

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.