Prisma användarstöd logga

Min profil

Varför sparar inte systemet mitt personnummer?

Kontrollera först att ditt personnummer angivits i korrekt format. Personnummer i Prisma skall nämligen alltid anges i formatet ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Observera även att Prisma inte tillåter att personnummer registreras av personer som saknar svenskt medborgarskap. Om du har ett svenskt personnummer, men saknar svenskt medborgarskap, så skall du ange ditt födelsedatum (i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD) istället för ditt personnummer.

Varför måste jag uppge kön?

Forte, Formas och Vetenskapsrådet har ett uppdrag från regeringen att redovisa könsstatistik för ansökningar och beviljade bidrag. Detta gör att vi måste samla in denna uppgift.

Ska jag lägga till alla mina meriter i Min profil i Prisma?

Olika finansiärer efterfrågar olika information i olika utlysningar. Instruktioner om vilken information du ska bifoga med din ansökan finns i utlysningstexten. Det är sällan en finansiär kommer att efterfråga gammal information. Att fylla på cv i Min profil i Prisma tar en stund, men behöver å andra sidan bara göras en gång. Därför är det rimligt att kontrollera vilken information som efterfrågas och fylla på med denna först. Du kan när som helst fylla på med ytterligare information om denna efterfrågas vid ett senare tillfälle.

Jag har tidigare beviljats bidrag från finansiärerna i Prisma, varför syns de inte automatiskt på min profil?

Om du inte hade ett konto i Prisma när konverteringen av material från äldre system gjordes för Forte, Formas och Vetenskapsrådet på samma e-postadress som du hade i tidigare system, så kunde ingen koppling göras. Skicka in information till supporten med diarienummer, medelsförvaltare och finansiär så görs kopplingen åt dig.

Notera att avslutade bidrag inte har förts över från finansiärernas äldre system.

Varför kan jag inte lägga till antalet månader på min postdok-vistelse?

Du anger inte själv antalet månader för postdok-vistelsen utan perioden räknas ut automatiskt baserat på det start- och slutvärde du anger.

Varför kan jag inte hitta min utbildning under grundutbildning?

Utbildningsvalen i Prisma är inte heltäckande. Däremot finns längst ned i rullisten valet Annan. Prisma följer SCBs koder, andra möjligheter finns inte.

Var kan jag lägga in andra erfarenheter inom arbetsliv eller utbildning?

Under arbetsliv finns möjligheten att välja Annan. Under valet Övriga meriter finns möjligheter att lägga till andra meriter som inte passar in på annan plats i Prismas cv.

Cv delarna är utformade efter vad finansiärerna kan komma att efterfråga i sina respektive utlysningar.

Vilket språk ska jag använda när jag lägger in mina uppgifter?

De uppgifter du lagt in som fritext i ”Min Profil” och som du sen hämtar in i en ansökan översätts inte i de fall finansiären efterfrågar att ansökan skrivs på ett särskilt språk. Du hittar information om vilket språk din ansökan ska skrivas på i respektive finansiärs utlysningstexter.

Senast uppdaterad: