Prisma användarstöd logga

ORCID

Vad är ORCID?

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är en internationell identifikation för forskare.

OBS! ORCID-kontot används i dag bara som en identifierare i Prisma. Det finns inget sätt att hämta in information tillagd på ORCID-kontot till Prisma.

Hur skapar jag ett ORCID?

Du skapar ett ORCID på tjänstens hemsida, det tar bara någon minut och den enda obligatoriska informationen är namn och e-postadress. Att lägga till publikationer är valfritt och dessa kan inte importeras till Prisma från ORCID-kontot i dagsläget.

Vissa universitet och högskolor i Sverige och utlandet har en policy gällande ORCID. Kontrollera därför med ditt lärosäte om ni har central registrering av ORCID innan du registrerar dig på egen hand.

Kan jag föra över publikationer jag har lagt in i ORCID till Prisma?

Nej, det går inte i dagsläget. Det är därför viktigt att du fokuserar på att lägga in publikationer i Prisma, det finns inget sätt att importera publikationer till Prisma. Se utlysningstexten för att se hur publikationer ska läggas in i den specifika ansökan.

Senast uppdaterad: