Prisma användarstöd logga

Granskning

Här kan du som är medlem i en beredningsgrupp hos någon av finansiärerna hitta svar på vanliga frågor. Se även instruktioner för granskning i användarstödet för granskare.

Innehåll

Varför kan jag inte registrera jäv?

Det finns två möjliga scenarion till att du inte kan registrera jäv:

  • Du har inte läst och accepterat jävsreglerna.
  • Datumen för jävsanmälan är inte aktuella. Kontrollera datumen på beredningsgruppens startsida, kontakta beredningsgruppens handläggare

Se Jäv, kompetens och prioritet i användarstödet.

Varför kan jag inte skriva mitt omdöme?

Det beror antagligen på att datumet för att skriva omdömet antingen har passerat eller ännu inte är aktuellt. Kontrollera datumen i kalendern på beredningsgruppens startsida. Kontakta beredningsgruppens handläggare om datumet har passerat.

Senast uppdaterad:

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.