Prisma användarstöd logga

Medelsförvaltare

Medelsförvaltare är den organisation som förvaltar medlen för ett beviljat projekt. Hemvist är den organisatoriska enhet där projektet bedrivs. Vanligtvis motsvarar medelsförvaltare och hemvist det universitet eller lärosäte respektive den institution där projektledaren är anställd.

Varför hittar jag inte min medelsförvaltare i rullisten på fliken medelsförvaltare i ansökansformuläret?

Det kan finnas flera skäl till att din medelsförvaltare inte är valbar i Prisma:

  • Medelsförvaltaren är inte godkänd i Prisma.
  • Medelsförvaltarens organisationskonto i Prisma har inte slutförts.

Kan du inte välja någon hemvist beror det på att medelsförvaltaren inte har skapat en enhet på organisationskontot.

I samtliga fall bör du kontakta din medelsförvaltare för mer information.

Varför kan jag inte välja en viss hemvist för min medelsförvaltare?

Vilka val som finns för hemvist, alternativ och i vilken nivå (exempelvis institution/fakultet), beror på hur din medelsförvaltare har byggt upp sin organisationsstruktur på organisationskontot. Om du inte vet vad du ska välja, kontakta ansvarig person hos din medelsförvaltare.

Min ansökan har inte signerats av medelsförvaltaren, vem ska jag kontakta?

OBS! Signeringen av ansökan blir tillgänglig för medelsförvaltaren först efter utlysningens deadline. Ansökan kommer därför inte att signeras av medelsförvaltaren även om du har registrerat den långt före deadline. Detta eftersom du fram till deadline har möjligheten att avregistrera din ansökan och göra ändringar i den.

Medelsförvaltaren har normalt sju dagar på sig att signera ansökan, även om detta kan variera mellan myndigheter och utlysningar. Om deadline för signering av din ansökan har passerats och din ansökan inte har signerats, kontakta i första hand den person hos din medelsförvaltare som är ansvarig för att signera ansökan

Senast uppdaterad: