Medelsförvaltare

Medelsförvaltare är den organisation som förvaltar medlen för ett beviljat projekt. Hemvist är den organisatoriska enhet där projektet bedrivs. Vanligtvis motsvarar medelsförvaltare och hemvist det universitet eller lärosäte respektive den institution där projektledaren är anställd.

Varför hittar jag inte min medelsförvaltare i rullisten på fliken medelsförvaltare i ansökningsformuläret?

Om din medelsförvaltare inte finns tillgänglig i rullisten på fliken medelsförvaltare i ansökningsformuläret beror det troligtvis på att din medelsförvaltare antingen inte är en godkänd medelsförvaltare i Prisma, eller att de inte har slutfört sitt organisationskonto. Kontakta ansvarig person hos din medelsförvaltare för mer information.

Varför kan jag inte välja en viss hemvist för min medelsförvaltare?

Vilka val som finns för hemvist, alternativ och i vilken nivå (exempelvis institution/fakultet), beror på hur din medelsförvaltare har byggt upp sin organisationsstruktur på organisationskontot. Om du inte vet vad du ska välja, kontakta ansvarig person hos din medelsförvaltare.

Min ansökan har inte signerats av medelsförvaltaren, vem ska jag kontakta?

OBS! Signeringen av ansökan blir tillgänglig för medelsförvaltaren först efter utlysningens deadline. Ansökan kommer därför inte att signeras av medelsförvaltaren även om du har registrerat den långt före deadline. Detta eftersom du fram till deadline har möjligheten att avregistrera din ansökan och göra ändringar i den.

Medelsförvaltaren har normalt sju dagar på sig att signera ansökan, även om detta kan variera mellan myndigheter och utlysningar. Om deadline för signering av din ansökan har passerats och din ansökan inte har signerats, kontakta i första hand den person hos din medelsförvaltare som är ansvarig för att signera ansökan

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller frågor och svar?

Senast uppdaterad: 2016-08-25

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.