Pågående bidrag

Ekonomisk och/eller vetenskaplig återrapportering, hur ska dessa uppgifter lämnas in?

Vetenskapsrådet, Forte och Formas planerar att från och med 2017 ta in ekonomisk och vetenskaplig återrapportering via Prisma, istället för som idag via blanketter. Arbetet med att utveckla funktionerna för detta i Prisma pågår just nu.

Om du ska återrapportera under 2016 – information om hur du gör finns på respektive finansiärs webbplats:
Vetenskapsrådet: http://www.vr.se/forskningsfinansiering/beviljadebidrag.4.212e36e7154e3cae635cd4c8.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Forte: http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/pagaende-bidrag/länk till annan webbplats
Formas: http://www.formas.se/sv/Finansiering/Rapportering/länk till annan webbplats

Om du ska återrapportera under 2017 – mer information kommer i god tid före rapportering ska ske i Prisma.

Hur gör jag en förfrågan? Förlängning av dispositionstid/byte av medelsförvaltare?

Gå till huvudfliken Ansökningar & Bidrag, därefter klickar du på rubriken Bidrag i vänstermenyn. Där listas dina pågående bidrag. Klicka på pilen längst till höger på raden för ditt bidrag så öppnas modulen för förfrågningar. Klicka här så kommer du till användarstödet som beskriver hur du ska göra med bilder och text.öppnas i nytt fönster

 

OBS! Din förfrågan går först till din medelsförvaltare för signering. Först därefter skickas den in till finansiären. Du kan följa flödet i Händelseloggen.

 

Varför har min hemvist ändrats?

Endast medelsförvaltaren kan ändra hemvist. Vid konverteringen av pågående bidrag till Prisma och till organisationernas konton saknade bidragen hemvister. Medelsförvaltarna gav varje bidrag en hemvist, detta val meddelades dig som sökande automatiskt via systemet. Medelsförvaltaren kan när som helst ändra hemvist. Om du får ett meddelande om ändrad hemvist, kontakta organisationskontoansvarig hos din medelsförvaltare. Finansiärerna (VR, Forte och Formas) har inget med hemvister att göra.

Vilken information finns i Prisma om mina pågående bidrag?

Efter att du har loggat in i Prisma hittar du, på sidan ”Ansökningar och bidrag” i menyvalet ”Bidrag", information om de pågående bidrag du har från Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Vetenskapsrådet och Forte har under våren 2016 fört över alla pågående bidrag från de gamla ansökningssystemen till Prisma. Det betyder att även bidrag som beslutades om före Prisma lanserades 2015, nu finns tillgängliga i Prisma. Till skillnad från de ansökningar som är gjorda i Prisma går det inte att öppna ansökan, kontraktet eller de generella bidragsvillkoren för dessa överförda bidrag.

Om du vill göra en så kallad förfrågan, till exempel förlänga dispositionstiden, byta projektledare eller medelsförvaltare gör du detta via Prisma för samtliga pågående bidrag. Från och med 2017 ska även den ekonomiska och vetenskapliga återrapporteringen hanteras via Prisma. Denna funktion är dock inte färdigbyggd ännu.

Formas har ännu inte gjort denna överföring från sitt tidigare ansökningssystem. De planerar att göra detta under 2017.

Vad ska jag göra om jag inte ser mitt pågående bidrag som beviljades av Forte eller Vetenskapsrådet före 2015?

Kontakta Prismas support och meddela vilken e-postadress som du har knutet till ditt konto i Prisma. Du behöver även skicka med uppgifter om bidragets medelsförvaltare, finansiär samt diarienummer. Vi kan då koppla ihop ditt konto med ditt bidrag så att du kan se det på sidan ”Ansökningar och bidrag”.

Jag har haft ett bidrag från Forte eller Vetenskapsrådet, varför ser jag inte det i Prisma?

Det är bara de bidrag som är pågående som har förts över till Prisma från Fortes och Vetenskapsrådets äldre ansökningssystem. Det vill säga sådana bidrag som har kommande utbetalningar eller krav på redovisning. Avslutade bidrag har inte förts över till Prisma.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller frågor och svar?

Senast uppdaterad: 2017-02-02

FORMAS

Kungsbron 21, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.