Prisma användarstöd logga

Pågående bidrag

Hur registrerar jag den ekonomiska återrapporteringen?

När det är dags för den ekonomiska återrapporteringen av ditt bidrag kommer den person som medelsförvaltaren har bestämt är ansvarig för att utföra rapporteringsuppgiften (vanligtvis en ekonom) och du som projektledare att få ett mejl från Prisma. Ansvarig ekonom fyller i uppgifterna i återrapporteringsformuläret i Prisma och registrerar rapporten, som då skickas vidare till dig för granskning. Du kommer då att få en uppgift på första sidan när du loggar in i Prisma och ett mejl om att det är dags att kontrollera rapporten. Du kan inte själv göra ändringar i rapporten och ska istället påtala eventuella behov av korrigeringar. Om det är någon uppgift i rapporten som behöver ändras klickar du "Neka". Rapporten går då tillbaka till ansvarig ekonom tillsammans med ett meddelande från dig. Efter eventuell korrigering behöver rapporten på nytt registreras och därefter granskas av dig. Genom att klicka "Godkänn" går rapporten vidare till finansiären.

Är du forskare läs mer om förfarandet här.

Är du ekonom läs mer här.

Hur registrerar jag den vetenskapliga återrapporteringen?

När det är dags för dig som projektledare att göra den vetenskapliga återrapporteringen kommer det att dyka upp en uppgift på första sidan när du loggar in på ditt konto i Prisma. Du kommer också att få ett epostmeddelande från Prisma om att det är dags att återrapportera. När du har fyllt i uppgifterna som efterfrågas i formuläret i Prisma och registrerat rapporten skickas den vidare till finansiären.

Läs mer här.

Hur gör jag en förfrågan? Förlängning av dispositionstid/byte av medelsförvaltare?

Gå till huvudfliken Ansökningar och bidrag, därefter klickar du på rubriken Bidrag i vänstermenyn. Där listas dina pågående bidrag. Klicka på pilen längst till höger på raden för ditt bidrag så öppnas modulen för förfrågningar. Klicka här så kommer du till användarstödet som beskriver hur du ska göra med bilder och text. Öppnas i nytt fönster.

 

OBS! Din förfrågan går först till din medelsförvaltare för signering. Först därefter skickas den in till finansiären. Du kan följa flödet i Händelseloggen.

Varför har min hemvist ändrats?

Endast medelsförvaltaren kan ändra hemvist. Vid konverteringen av pågående bidrag till Prisma och till organisationernas konton saknade bidragen hemvister. Medelsförvaltarna gav varje bidrag en hemvist, detta val meddelades dig som sökande automatiskt via systemet. Medelsförvaltaren kan när som helst ändra hemvist. Om du får ett meddelande om ändrad hemvist, kontakta organisationskontoansvarig hos din medelsförvaltare. Finansiärerna (VR, Forte, Karolinska Institutet, Skolforskningsinstitutet och Formas) har inget med hemvister att göra.

Var hittar jag information om mina pågående bidrag?

Efter att du har loggat in i Prisma hittar du, på sidan ”Ansökningar och bidrag” i menyvalet ”Bidrag", information om de pågående bidrag du har från Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Karolinska Institutet och Skolforskningsinstitutet.

Vetenskapsrådet och Forte förde under våren 2016 över alla pågående bidrag från de gamla ansökningssystemen till Prisma. Formas konvertering blev färdig våren 2018. Det betyder att alla pågående bidrag, även de som beslutades om före Prisma lanserades 2015, finns tillgängliga i Prisma. Till skillnad från de ansökningar som är gjorda i Prisma går det inte att öppna ansökansformuläret, kontraktet eller de generella bidragsvillkoren för dessa överförda bidrag.

Vad ska jag göra om jag inte ser mitt pågående bidrag som beviljades av Forte, Formas eller Vetenskapsrådet före 2015-2016?

Kontakta Prismas support och meddela vilken e-postadress som du har knutet till ditt konto i Prisma. Du behöver även skicka med uppgifter om bidragets medelsförvaltare, finansiär samt diarienummer. Vi kan då koppla ihop ditt konto med ditt bidrag så att du kan se det på sidan ”Ansökningar och bidrag”.

Jag har haft ett bidrag från Forte, Formas eller Vetenskapsrådet, varför ser jag inte det i Prisma?

Det är bara de bidrag som är pågående som har förts över till Prisma från Fortes, Formas och Vetenskapsrådets äldre ansökningssystem. Det vill säga sådana bidrag som har kommande utbetalningar eller krav på redovisning. Avslutade bidrag har inte förts över till Prisma.

Senast uppdaterad: