Prisma användarstöd logga

Medverkande

Jag har bjudit in en medverkande person och denne har tackat ja, men kan inte se ansökan?

Det finns ett par möjliga orsaker till det här problemet. Om personen du bjuder in inte har ett konto i Prisma sen tidigare kommer ett minimalt konto att skapas när personen tackar ja. Detta konto måste kompletteras och aktiveras innan personen kan börja använda Prisma.

Problemet kan också bero på att du har skickat inbjudan till en annan e-postadress än den personen har registrerat i Prisma. Vissa lärosäten har flera mailadresser kopplade till samma e-postlåda, det är viktigt att adressen du har skickat inbjudan till är exakt den som finns registrerad i Prisma.

Om problemet kvarstår, prova att dra tillbaka inbjudan och skicka om den. Personen kan tacka ja via uppgifter på startsidan i Prisma.

Jag är medverkande på en ansökan och har fyllt på mitt cv, men huvudsökande ser ingenting i ansökan?

Som medverkande måste du själv föra över dina cv- och publikationsuppgifter från Min profil till ansökansformuläret. Endast den information du har lagt till i ansökan kommer att vara synlig för projektledaren och bifogas ansökan. Det räcker alltså inte med att fylla på din egen Min profil (det är en databas du sedan plockar relevant information från) Gå till ansökans utkast på din profil och till flikarna cv eller Publikationer. Där listas all den information som finns i din profil i kolumnen till vänster och du för över poster till ansökansformuläret genom att klicka på Lägg till.


Hur skiljer sig en medverkande forskare från en medverkande administratör?

En medverkande forskare är en person som förväntas delta i projektet om det beviljas. En medverkande administratör är en person som kan hjälpa till att fylla i ansökansformuläret, men som inte är en del av projektet. En medverkande administratör har bara tillgång till ansökan innan den skickas in i Prisma. För både medverkande forskare och administratörer kan du dela ut såväl läs- som redigeringsrättigheter och de har då samma rättigheter att arbeta med ansökan.

Kan vi vara flera personer som samtidigt arbetar med ansökan?

Ni kan vara flera personer som arbetar med ansökan om projektledaren har delat ut redigeringsrättigheter till en medverkande forskare eller administratör. Dock kan ni inte vara inloggade samtidigt i ansökan, Prisma kommer då att varna för en konflikt. I detta fall har projektledaren prioritet och kan alltid ta över kontrollen över ansökan.

Kan jag som projektledare lägga till mina medverkande forskares cv och publikationer?

Nej, alla personer som deltar på ansökan (projektledare och medverkande forskare) måste själva lägga till sitt cv och sina publikationer på ansökan. Ingen användare kan få tillgång till en annan användares cv och publikationslista.

Kan en medverkande administratör lägga till projektledarens cv och publikationer?

Nej, se ovan.

Vem kan registrera ansökan?

Endast projektledaren kan registrera ansökan om sökande är en person (inte en organisation). Varken medverkande administratörer eller forskare har den behörigheten. Detta beror på att villkoren för ansökan godkänns i samband med registrering, och dessa måste godkännas av projektledaren.

Om den sökande är en organisation måste en behörig representant för organisationen (ansökningsansvarig eller organisationskontoansvarig) registrera ansökan.

Senast uppdaterad: