Prisma användarstöd logga

Publikationer

Innan du lägger in några publikationer i din databas Min Profil - läs utlysningstexten noggrant! Olika utlysningar och olika finansiärer tillämpar publikationsmodulen olika. Om det i utlysningstexten står specificerat att max antal publikationer får läggas till, lägg inte in fler i Min Profil. Om det i utlysningstexten står att du ska bifoga publikationerna som en pdf fil, lägg inte in några publikationer i Min Profil.

Det går inte att importera publikationer till Prisma. Sök- och importfunktionen är avstängd.

För instruktioner om hur du lägger in publikationer manuellt, läs i användarstödet genom att klicka här.

Innehåll

Varför kan jag inte lägga till publiceringsdatum?

Under rubriken Status måste du välja Publicerad. Då kommer datumsfältet fram. Står det bara Godkänt/I tryck, så är den ju inte publicerad ännu.

Varför syns inte redaktörsnamnen i ansökans pdf?

I dagsläget importeras bara fältet Författare till ansökans pdf. För Samlingsverk (redaktör) förutsätts man själv vara redaktören varför det inte står med som ett särskilt fält. Det medför tyvärr att är man flera redaktörer så kommer inte de andras namn med.

Varför kan jag inte söka och importera publikationer?

Prisma hade en period en sök- och importfunktion för publikationer som avvecklades på grund av kvalitetsproblem. I nuläget finns ingen tidtabell för när en ny importfunktion kan införas. Finansiärerna i Prisma har valt att hantera publikationer olika, vissa finansiärer använder publikationsfunktionen och vissa låter sökande lägga upp sin publikationslista som PDF-fil. Läs utlysningstexten för information om vad som gäller i den utlysning där du planerar att söka.

Ska jag lägga till alla mina publikationer till Min profil?

Nej. Läs utlysningstexten där det står max antal publikationer. Lägg endast upp det som du har för avsikt att använda i ansökan.

Senast uppdaterad: