Prisma användarstöd logga

Publikationer

Innan du lägger in några publikationer i din databas Min Profil - läs utlysningstexten noggrant! Olika utlysningar och olika finansiärer tillämpar publikationsmodulen olika. Om det i utlysningstexten står specificerat att max antal publikationer får läggas till, lägg inte in fler i Min Profil. Om det i utlysningstexten står att du ska bifoga publikationerna som en pdf fil, lägg inte in några publikationer i Min Profil.

Det går inte att importera publikationer till Prisma. Sök- och importfunktionen är avstängd.

För instruktioner om hur du lägger in publikationer manuellt, läs i användarstödet genom att klicka här.

Innehåll

Varför kan jag inte lägga till publiceringsdatum?

Under rubriken Status måste du välja Publicerad. Då kommer datumsfältet fram. Står det bara Godkänt/I tryck, så är den ju inte publicerad ännu.

Varför syns inte redaktörsnamnen i ansökans pdf?

I dagsläget importeras bara fältet Författare till ansökans pdf. För Samlingsverk (redaktör) förutsätts man själv vara redaktören varför det inte står med som ett särskilt fält. Det medför tyvärr att är man flera redaktörer så kommer inte de andras namn med.

Varför kan jag inte söka och importera publikationer?

VR, Forte och Formas var inte nöjda med kvaliteten och funktionen på den tidigare sökfunktionen varför det avtalet sades upp. Publikationsmodulen kommer bli ett eget utvecklingsprojekt så småningom. Eftersom Forte och Formas normalt bara tillåter ett visst antal publikationer i sina ansökningar går det bra att lägga in detta färre antal manuellt i publikationsmodulen i Min Profil. VR och KI använder sig av en separat pdf.

Ska jag lägga till alla mina publikationer till Min profil?

Nej. Läs utlysningstexten där det står max antal publikationer. Lägg endast upp det som du har för avsikt att använda i ansökan.

Senast uppdaterad: 2019-09-12

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.