Ansökan

Kan vi vara flera personer som samtidigt arbetar med ansökan?

Flera personer kan arbeta med ansökan om projektledaren har delat ut redigeringsrättigheter till medverkande forskare. Medverkande administratör har automatiskt redigeringsrättigheter. Det är däremot inte möjligt att vara inloggade i ansökan samtidigt - Prisma kommer då att varna för en konflikt och låsa ansökan. I detta fall har projektledaren prioritet och kan alltid ta över kontrollen över ansökan.

Se Ta över en låst ansökanlänk till annan webbplats i användarstödet.

Hur får min medelsförvaltare behörighet att signera min ansökan?

Du behöver inte ge den signerande personen rättigheter att signera din ansökan. När ansökan slutregistreras landar den kort därefter hos din medelsförvaltare, som sedan fördelar signeringen till rätt person. Alla godkända medelsförvaltare i Prisma har ett organisationskonto som de själva administrerar. Antalet dagar medelsförvaltaren har på sig att signera ansökan framgår i utlysningstexten.

Varför syns inte min anställning i ansökans pdf?

Markera Nuvarande i anställningen i Min profil. Har du flera pågående anställningar ska du markera "Nuvarande" i den anställning du vill ska synas på försättsbladet.

Se Lägg till anställning i användarstödet.

Hur lägger jag till mina publikationer och CV-poster i ansökan?

Innan du kan lägga till de önskade posterna i ansökan måste du lägga till dem i Min profil. I ansökansformuläret väljer du sedan vilka av dessa poster du vill inkludera i ansökan.

Se CV och publikationer i användarstödet.

info-symbol

Om du uppdaterar eller ändrar en post (till exempel en utbildning) i Min profil som redan har lagts till i ansökansformuläret, kommer inte uppdateringen i ansökan att ske automatiskt. Du måste då klicka på Ta bort och sedan lägga till posten på nytt för att få med den uppdaterade informationen.

Varför hittar jag inte min medelsförvaltare i listan över medelsförvaltare i ansökansformuläret?

Det kan finnas två skäl till att din medelsförvaltare inte är valbar i Prisma:

  • Medelsförvaltaren är inte godkänd i Prisma.
  • Medelsförvaltarens organisationskonto i Prisma har inte slutförts.

Kontakta din medelsförvaltare för mer information.

Hur klistrar jag in text från Word på bästa sätt?

Om du upplever svårigheter att klistra in text från Word, till exempel om teckenräkningen i fältet blir felaktig, bör du radera formateringen i texten innan du kopierar den. För bästa resultat:

1. Markera texten du ska kopiera från Word.
2. Välj Radera formatering, markera och kopiera texten.
Alternativt: Klistra in texten i ett textredigeringsprogram utan formatering, till exempel Anteckningar eller TextEdit. Markera
och kopiera texten.
3. Klicka på Edit och sedan Paste as text i fältet i ansökansformuläret.
4. Texten klistras in.

Resultatet kan skilja sig åt beroende på din Word-version och webbläsare. Om du inte får det att fungera föreslår vi att du provar en annan webbläsare, just för denna åtgärd.

Senast uppdaterad: 2020-01-22

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.