Ansökan

Varför går det inte att klistra in min Word-text?

Det finns olika typer av fält i Prisma. De fält som tar emot formatering har en menyrad ovanför textfältet där du kan göra formatering, exempelvis fetstil, tabeller och punktlistor. Fält som saknar denna menyrad är ren oformaterad text och kommer att hantera eventuell inklippt text som detta. Där kan du inte formatera texten alls.

För de fält som tillåter formatering kan du klippa och klistra in texten som vanligt. Formateringen kommer i stort att bibehållas, men du bör titta igenom texten både i formuläret och i PDF-förhandsgranskningen för att se att den lever upp till dina önskemål. Resultatet kan skilja sig åt beroende på din Word-version. För bästa resultat:

1. Markera texten du ska klistra in.
2. Välj Radera formattering, markera och kopiera den sen.
3. Klicka på Edit och sedan Paste as text i fältet i ansökningsformuläret.
4. Texten klistras in.

Vi har noterat att det ibland uppstår problem med klippa/klistra i Chrome, framförallt kombinationen Mac/Chrome. Om du inte får det att fungera föreslår vi att du provar en annan webbläsare, just för denna åtgärd.

Varför sparas inte min PDF-fil?

I vissa fall kan det uppstå problem med att PDF-filer som har laddats upp i formuläret inte visas direkt i formulärsvyn trots att den har laddats upp korrekt. Detta beror oftast på att ingen PDF-plugin, eller en gammal version, har installerats i webbläsaren. Om du är osäker på om filerna verkligen har laddats upp kan du klicka på knappen Förhandsgranska och sedan Visa ansökan (pdf) för att se till att allt material finns med. Du måste också vara säker på att det är en verklig PDF. Det går inte att bara byta ändelse på ett Word-dokument från .doc till .pdf för att filen ska bli en äkta PDF. Den måste skapas eller sparas som PDF.

Varför står det att jag har skrivit in för många tecken, fast jag inte har det?

Problemet uppstår när man kopierar text från ett ordbehandlingsprogram (t.ex. Word) och därefter klistrar in texten i något av ansökningsformulärets textfält. Ordbehandlingsprogram lägger nämligen ibland in ”dolda tecken” för att strukturera textens formatering – detta är tecken som i förekommande fall inte syns för användaren, men som likväl finns med i texten. Det händer att dessa tecken följer med när man kopierar texten och klistrar in den i ansökningsformuläret. Detta förvirrar i sin tur formulärets teckenräkningsfunktion. Vi föreslår följande lösning:

  1. Radera all text i det/de textfält som krånglar genom att placera markören i fältet, trycka Ctrl + A (om du har PC), eller Cmd + A (om du har Mac), och därefter backsteg/delete.
  2. Öppna det ordbehandlingsdokument där din text är sparad. Du behöver spara en ny kopia av dokumentet som ”Oformaterad text” (på engelska, ”Plain text”). I de flesta ordbehandlingsprogram kan du göra detta genom att välja ”Spara som”/”Save as”. I dialogrutan som dyker upp finns vanligen en rullgardinsmeny där man kan välja vilket filformat man vill spara som. Välj således ”Oformaterad text”/”Plain text” och spara filen.
  3. Avsluta ordbehandlingsprogrammet. Öppna nu den sparade filen med ett textredigeringsprogram. Om du använder PC, öppna filen i ”Anteckningar”/”Notepad”. Om du använder Mac, ladda gärna ned TextWrangler eller TextEdit och öppna filen i något av dessa program.
  4. När du öppnat filen, markera det relevanta textpartiet. Kopiera och klistra textpartiet in i ansökningsformuläret.

Om problemet mot förmodan kvarstår, så rekommenderar vi att du raderar all text i de textfält som krånglar och istället skriver in texten manuellt. Du kan även pröva att byta webbläsare till Explorer (PC) eller Safari (Mac).

Varför kan jag inte registrera ansökan?

Endast huvudsökande kan registrera ansökan och då enbart om samtliga obligatoriska uppgifter är ifyllda. När du klickar på Kontrollera och registrera kommer en kontrollvy upp. Där ser du om du har utestående uppgifter och i så fall var i formuläret de hittas. Vi rekommenderar att du klickar på Kontrollera och registrera då och då för att hålla koll på obligatoriska uppgifter. Slutregistrering sker i steg två när du kryssar i att allting stämmer och du verkligen önskar registrera.

Varför syns inte min anställning?

Klicka i "Nuvarande" i din anställning i Min profil. Har du flera pågående anställningar så är det den anställning du vill ska synas på försättsbladet som du ska ha klickat i "Nuvarande" för.

Hur gör jag om jag vill ändra i min registrerade ansökan?

Om deadline för utlysningen inte har passerat kan du avregistrera din ansökan och göra dina ändringar. Glöm inte att du måste registrera ansökan på nytt när du har gjort ändringarna. Om deadline har passerats kan du inte göra några ändringar i ansökan.

Varför hittar jag inte min medelsförvaltare i rullisten på fliken medelsförvaltare i ansökningsformuläret?

Det kan finnas två skäl till att din medelsförvaltare inte är valbar i Prisma:

  • Medelsförvaltaren är inte godkänd i Prisma.
  • Medelsförvaltarens organisationskonto i Prisma har inte slutförts.

I båda dessa fall bör du kontakta din medelsförvaltare för mer information. Det kan ta upp till två veckor för en ansökan om att bli medelsförvaltare bli godkänd. Därefter måste medelsförvaltaren bygga upp organisationens konto innan du som sökande kan ange den i din ansökan.

Hur ger jag representanten för min medelsförvaltare behörighet att signera min ansökan?

Du behöver inte ge den signerande personen rättigheter att signera din ansökan för medelsförvaltaren. När ansökan slutregistreras efter deadline landar den kort därefter hos din medelsförvaltare som sedan fördelar signeringen till rätt person. Alla godkända medelsförvaltare i Prisma har ett organisationskonto som de själva administrerar. Medelsförvaltaren har sedan en viss tid på sig att godkänna (se respektive utlysning för exakt antal dagar).

Hur skiljer sig en medverkande forskare från en medverkande administratör?

En medverkande forskare är en person som deltar i ansökan med CV och publikationslista och som förväntas delta i projektet om det beviljas. En medverkande administratör är en person som kan hjälpa till att fylla i ansökningsformuläret, men som i inte är en del av projektet.

För medverkande forskare kan du dela ut läs- eller redigeringsrättigheter. Medverkande administratör har automatiskt redigeringsrättigheter då dess enda roll är att hjälpa till att fylla i ansökan. Administratören har inte tillgång till ansökan efter registrering.

Kan vi vara flera personer som samtidigt arbetar med ansökan?

Ni kan vara flera personer som arbetar med ansökan om den projektledaren har delat ut redigeringsrättigheter till en medverkande forskare eller administratör. Dock kan ni inte vara inloggade samtidigt i ansökan - Prisma kommer då att varna för en konflikt och låsa ansökan. I detta fall har projektledaren prioritet och kan alltid ta över kontrollen över ansökan.

Se Ta över en låst ansökanlänk till annan webbplats i användarstödet.

Varför sparas inte SCB-koderna i ansökansformuläret?

När du har valt en SCB-kod sparas den först när du klickar på knappen +Spara val.

Klassificeringar med Spara val-knapp

När du har lagt till en SCB-kod på rätt sätt ser det ut enligt nedan. Du kan välja att lägga till flera om utlysningen medger det.

Klassificeringar med Ta bort-knapp

Tryck på knappen Ta bort för att ta bort SCB-koden.

Att SCB-koderna inte går att välja i alla steg kan bero på att ett certifieringsfel uppstår om du har med www i webbadressen. Säkerställ att det är https://prisma.research.se/ som står i adressfältet.

Hur lägger jag till mina publikationer och CV-poster i ansökan?

Innan du kan lägga till de önskade posterna i ansökan måste du lägga till dem i Min profil.

I ansökansformuläret klickar du sedan på fliken CV eller fliken Publikationer. När du öppnar fliken CV eller Publikationer visas de poster du har lagt till i Min profil i kolumnen till vänster. I kolumnen till höger listas de poster du har fört över tiill ansökan. Vid varje kategorirubrik finns knappen Alla. Om du klickar på knappen kommer samtliga poster i kategorin att föras över till ansökan och bli synliga i högerkolumnen. Enstaka poster kan du föra över genom att klicka på knappen Lägg till vid den aktuella posten. Du kan på samma sätt ta bort information som har förts över till ansökan.

Endast den information som har lagts till ansökan kommer att inkluderas i ansökan och skickas till granskning. Både medverkande och projektledare måste utföra detta.

info-symbol

Om du uppdaterar eller ändrar en post (till exempel en utbildning) i Min profil som redan har lagts till i ansökansformuläret, kommer inte uppdateringen i ansökan att ske automatiskt. Du måste då klicka på Ta bort och sedan lägga till posten på nytt för att få med den uppdaterade informationen.

Hur lägger jag in figurer i min ansökan?

För vissa utlysningar finns möjligheten att ladda upp figurer inbyggt i formuläret, men för andra utlysningar saknas den möjligheten. Vilka möjligheter som finns att lägga in figurer beror på hur formuläret är byggt. Det går inte att klippa och klistra in figurer direkt i textfälten. Däremot kan det finnas en bilduppladdare i formuläret som tillåter att du laddar upp bilder och figurer i bildformaten .jpg, .png och .gif. Bilder som laddas upp kommer att skalas automatiskt till en storlek som fungerar i ansökans slutliga PDF. Du bör förhandsgranska PDF-filen innan du registrerar ansökan för att försäkra dig om att bilderna visas korrekt. Du förhandsgranskar genom att klicka på Förhandsgranska och sedan Visa ansökan (pdf).

Bilder som laddas upp får inte innehålla transparens (de får inte vara genomskinliga).

Hur signerar jag min ansökan?

Signering från den sökandes sida sker automatiskt när ansökan slutregistreras vid deadline för utlysningen (eller omedelbart om det är en löpande utlysning utan deadline). När ansökan har slutregistrerats efter att utlysningen har stängts skickas den också till vald medelsförvaltare för signering. Medelsförvaltaren ser till att rätt person får signeringsuppgiften. Medelsförvalten får inte tillgång till ansökan för signering förrän efter utlysningen har stängt.

Varför raderas inte mitt ansökansutkast när jag trycker på ”Ta bort utkast”?

Vi har uppmärksammat att vissa användare ibland får problem med att radera ansökansutkast. Problemet bottnar i en inkompatibilitet mellan Prisma och webbläsarna Firefox eller Safari, och löses i förekommande fall genom att man byter webbläsare till Google Chrome eller Internet Explorer.

Senast uppdaterad: 2019-09-12

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.