Prisma logotyp

Personuppgifter

Personuppgifter


På sidan Personuppgifter visas din personliga information.

1. Tryck på knappen Händelselogg för att se en sammanfattning över aktiviteterna på ditt konto.

2. Du kan ändra dina personuppgifter genom att klicka på knappen Redigera.

Sidan personuppgifter öppnas i redigerbart läge

Byte av e-postadress


1. Fyll i ny e-postadress i fältet E-postadress.

2. Fältet Bekräfta ny e-postadress låses upp. Skriv in den nya e-postadressen även där.

2. Klicka på knappen Spara


Byte av personnummer

Byte av personnummer sker genom en förfrågan till finansiärerna där en kontroll av personnumrets giltighet sker.

1. Har du inte svenskt medborgarskap ska du inte välja Har svenskt personnummer utan fylla i födelsedatum. 

2. Klicka på knappen Byt personnummer.

3. Dialogrutan Nytt personnummer öppnas

4. Tryck på Skicka

5. När förfrågan har behandlats och bytet har genomförts visas det nya personnummret i fältet Personnummer.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller frågor och svar?

Senast uppdaterad: 2018-08-13

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.