Personuppgifter

På sidan Personuppgifter visas din personliga information.

Redigera personuppgifter

Sidan Personuppgifter
  1. Gå till sidan Personuppgifter under fliken Min profil.
  2. För att ändra någon uppgift, klicka på knappen Redigera.

Byte av e-postadress

Instruktioner för att ändra e-postadress på sidan Personuppgifter
  1. Följ stegen i instruktionen i Redigera personuppgifter.
  2. Fyll i ny e-postadress i fältet E-postadress.
  3. Fältet Bekräfta ny e-postadress låses upp. Skriv in den nya e-postadressen även där.
  4. Klicka på knappen Spara när du har gjort önskade ändringar på sidan.

Byte av personnummer

Byte av personnummer sker genom en förfrågan där en kontroll av personnumrets giltighet sker. Om bytet godkänns kommer det nya personnumret att synas på sidan Personuppgifter.

info-symbol

Har du inte svenskt medborgarskap ska du inte markera "Har svenskt personnummer" utan fylla i födelsedatum. 

1. Följ stegen i instruktionen i Redigera personuppgifter.

Knappen "Byt personnnummer" markerad

2. Klicka på knappen Byt personnummer.

Rutan för Nytt personnummer, knappen Skicka markerad

3. Ange ditt personnummer.

4. Klicka på Skicka.

Senast uppdaterad: 2019-09-10

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.