Prisma användarstöd logga

Personuppgifter

Uppgifterna på sidan Personuppgifter hämtas från uppgifterna du anger när du skapar ditt personliga konto i Prisma. Du kan bland annat ändra din e-postadress och skicka in en förfrågan om att ändra ditt personnummer.

 

Redigera personuppgifter

Personuppgifterna hämtas från de uppgifter du anger när du skapar ditt personliga konto i Prisma

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Klicka på Personuppgifter (A) under fliken MIN PROFIL.
 3. Klicka på Redigera (B).
 4. Redigera dina personliga uppgifter.
 5. Klicka på Spara (C).

Redigera e-postadress

Det finns ett fält för ordinarie e-postadress och ett fält för en alternativ e-postadress

info-symbol

Den ordinarie e-postadressen är ditt användarnamn.
Du kan använda den ordinarie eller den alternativa e-postadressen för att återställa ditt lösenord.

 1. Följ steg 1 - 3 i instruktionen i Redigera personuppgifter.
 2. Ange ny e-postadress i fältet E-postadress (A).
 3. Ange den nya e-postadressen även i Bekräfta ny e-postadress/användarnamn (B).
 4. Klicka på Spara (C).

Skicka förfrågan om byte av personnummer

Skicka en förfrågan om byte av personnummer

info-symbol

Byte av personnummer sker genom en förfrågan där en kontroll av personnumrets giltighet sker. Om bytet godkänns visas det nya personnumret på sidan Personuppgifter.

 1. Följ steg 1 - 3 i instruktionen i Redigera personuppgifter.
 2. Klicka på Byt personnummer (A).
 3. Ange det nya personnumret i Nytt personnummer (B).
 4. Klicka på Skicka (C).
 5. Klicka på Ok (D).
 6. Klicka på Stäng (E).

Ange födelsedatum

När kryssrutan avmarkerats kan födelsedatum anges

info-symbol

Om du har svenskt medborgarskap kräver Prisma att du anger ditt personnummer.

 1. Följ steg 1 - 3 i instruktionen i Redigera personuppgifter.
 2. Avmarkera kryssrutan Har svenskt personnummer (A).
 3. Ange ditt födelsedatum i Födelsedatum (B).
 4. Klicka på Spara (C).

Visa händelselogg

Händelseloggen för dina personliga uppgifter

 1. Följ steg 1 - 2 i instruktionen i Redigera personuppgifter.
 2. Klicka på Händelselogg (A).
 3. Klicka på Visa (B).
 4. Klicka på Stäng (C).
 5. Klicka på Stäng (D).

Senast uppdaterad: