Prisma användarstöd logga

Publikationer

De publikationer du registrerar på sidan kan du sedan koppla till en ansökan. Kontrollera vad som gäller för publikationer i utlysningstexten.

Lägga till en publikation

Exempel på formulär för publikation

Du kan registrera publikationer som är fackgranskade och icke fackgranskade. I nästa steg väljer du bland de olika varianterna av publikation. Dina val påverkar formulärets utformning och innehåll.

 1. Klicka på Publikationer (A), fliken MIN PROFIL.
 2. Klicka på Lägg till (B).
 3. Välj Publikationstyp (C) och Vetenskaplig publikation (D).
 4. Klicka på Lägg till (E) för att ange för- och efternamn på en eller flera författare.
 5. Ange obligatorisk information.
 6. Klicka på Spara (F).

Redigera en publikation

Formuläret öppnas för redigering

Öppna formuläret för att redigera en sparad publikation:

 1. Klicka på Publikationer (A), fliken MIN PROFIL.
 2. Klicka på Redigera (B).
 3. Följ steg 3 - 6 i Lägga till en publikation.

Ta bort en publikation

En sparad publikation tas bort för publikationslistan

 1. Klicka på Publikationer (A), fliken MIN PROFIL.
 2. Klicka på pilen intill knappen Redigera och välj "Ta bort" (B).
 3. Klicka på OK (C).

Senast uppdaterad: