Prisma användarstöd logga

Granska skiss

I vissa utlysningar har finansiären valt formen att söka bidrag i två steg. I det första steget sker ett urval av de skisser som kommit in. I steg två utförs granskningen av de ansökningar vars skisser är accepterade i steg ett. Innan du kan påbörja arbetet måste du ange om du vill ha arvode eller ej samt registrera jäv.

Hur händelseförloppet sker och vilka olika moment som ingår i varje steg varierar mellan de olika finansiärerna.

Förenklat händelseförlopp, processen kan variera mellan olika finansiärer och mellan olika utlysningar

Startsidan för beredningsgruppen vid granskning av skiss

Startsida där du bland annat kan registrera jäv och prioritet för skisser i steg 1

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Välj fliken GRANSKNING (A).
 3. Klicka på beredningsgruppen för skiss (B).

Saknar du fliken GRANSKNING beror det på att du inte har några granskningsuppgifter för någon beredningsgrupp i Prisma ännu.

(C)


(D)

Rapportera jäv, kompetens och/eller prioritet - skiss: Du som är granskare registrerar och skickar in jäv, därefter kan du registrera prioritet. Du kan lägga till kortare kommentarer till skisserna när du registrerar jäv. När datumet för att registrera jäv och prioritet för skiss förfaller är funktionen inte längre tillgänglig.

Rapportera jäv, kompetens och/eller prioritet - ansökan: Du som är granskare och föredragande för en ansökan, det vill säga en skiss som är accepterad i steg 1, registrerar och skickar in jäv, kompetens och/eller prioritet.

Läs mer om beredningsgruppens startsida i Allmänt granskning.

Ange inställningar för arvode

Ett meddelande talar om att du inte har gjort någon inställning för arvode

Innan du får tillgång till skisserna måste du först ange om du vill ha arvode eller ej. Om du vill ha arvode måste du även ange betalningsuppgifter så att finansiären kan betala ut arvodet.

Läs mer om hur du anger om du vill ha arvode eller ej i Arvode.

Registrera jäv för skiss, steg 1

Registrera och skicka in jäv för skisser

Innan du får tillgång till skisserna du ska bedöma, måste du läsa och godkänna jävsreglerna samt registrera jäv.
Du kan lägga till kommentarer i samband med att du registrerar jäv.

 1. Följ steg 1 – 3 i Startsidan för beredningsgruppen vid granskning av skiss.
 2. Klicka på Rapportera jäv, kompetens och/eller prioritet - skiss.
 3. Klicka på länken Visa ansökan (PDF) (B) för att visa skissen som en PDF-fil.
 4. Välj ”Nej” eller ”Ja” i rullgardinsmeny (C) i kolumnen ”Jäv” för varje skiss.
 5. Klicka på Spara (D).
 6. Klicka på Skicka in (E) när du angivit jäv för alla skisser.
 7. Klicka på OK (F).

Läs mer om att godkänna jävsreglerna, hur du registrerar jäv samt hur du skickar in jäv i Jäv, kompetens och prioritet.

Lägga till kommentar till skiss

Kommentaren anges i samband med att du anger jäv

 1. Följ steg 1 – 3 i Registrera jäv för skiss, steg 1.
 2. Klicka på länken Lägg till (A) i kolumnen ”Kommentar”.
 3. Skriv en kort kommentar i dialogfönstret som öppnas (B).
 4. Klicka på Spara (C).
 5. Klicka på Stäng (D).

Vill du spara kommentarerna måste du göra det innan sista datum för rapportering av jäv och prioritet.

Läs mer om hur du sparar kommentarerna i en Excel-fil i Spara prioritet och kommentarer för skiss, steg 1.

Ange prioritet för skiss, steg 1

Ange och skicka in prioritet för skisser

Först när du registrerat och skickat in uppgifterna för jäv kan du registrera prioritet.

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Välj fliken GRANSKNING (A).
 3. Klicka beredningsgruppen för skiss (B).
 4. Klicka på Rapportera jäv, kompetens och/eller prioritet - skiss (C).
 5. Välj prioritet i rullgardinsmeny (D) i kolumnen ”Prioritet” för varje skiss.
 6. Klicka på Spara (E) när du är klar.
 7. Klicka på Skicka in prioritet (F) när du angivit prioritet för alla skisser.

När du angivit prioritet visas det numeriska värdet för varje skiss i kolumnen ”Prioritetsvärde”.

Graderingsskalan för prioritet i steg 1, skiss:

0
1
2

Ej acceptera
Diskuteras
Acceptera

Läs mer om hur du visar kolumnen "Prioritetsvärde" i Spara prioritet och kommentarer för skiss, steg 1.

Spara prioritet och kommentarer för skiss, steg 1

Markera de kolumner som ska ingå i Excel-filen du ska spara

Du har inte tillgång till dina kommentarer och registrerad prioritet från steg 1 när granskning i steg 2 startar. Spara dina kommentarer och den registrerade prioriteten på din dator inför granskningen av de fullständiga ansökningarna i steg 2.

 1. Följ steg 1 – 3 i Registrera jäv för skiss, steg 1.
 2. Klicka på Kolumner (A).
 3. Markera kryssrutorna för ”Prioritetsvärde” (B) och ”Kommentarer” (C).
 4. Klicka på Visa/Dölj (D).
 5. Klicka på Excel-ikonen (E).
 6. Spara filen på din dator (F).

Spara Excel-filen

Läs mer om att visa och dölja kolumner i Filtrera och visa kolumner.

Registrera jäv för ansökan, steg 2

Registrera och skicka in jäv för ansökan

Du som är granskare ska registrera jäv och prioritet för ansökan i steg 2. Vissa finansiärer väljer att låta dig som är granskare även registrera kompetens för respektive ansökan.

 1. Logga in på ditt konto i Prisma och välj fliken GRANSKNING (A).
 2. Klicka på beredningsgruppen där du ska registrera jäv (B).
 3. Klicka på Jäv, kompetens och/eller prioritet (C).
 4. Välj ”Nej” eller ”Ja” i rullgardinsmeny (D) i kolumnen ”Jäv” för varje ansökan.
 5. Klicka på Spara (E).
 6. Klicka på Skicka in (F) när du angivit jäv för alla ansökningar.
 7. Klicka på OK (G).

Läs mer om arbetssätt för att registrera jäv i Registrera jäv.
Läs mer om hur du registrerar jäv och kompetens i Jäv, kompetens och prioritet.

Registrera prioritet för ansökan, steg 2

Registrera prioritet för ansökan

Sista dag för att skicka in prioritet är slutdatumet för ”Skriv omdöme och förslag till yttrande”
på beredningsgruppens startsida.

Graderingsskalan för prioritet i steg 2, ansökan:

0
1
2

Avslå
Diskuteras
Bevilja

Läs mer om hur du registrerar och skickar in prioritet i Registrera prioritet och Skicka in prioritet.

Granska ansökan, steg 2

Granska ansökningarna som kommit in i steg 2

Granskning sker på det sätt som finansiären väljer. Du som är granskare eller föredragande granskar och skriver omdöme, förslag till yttrande och yttrande, där dessa moment ingår i granskningsarbetet.

Läs mer om granskarens uppgifter i Granskare.

Senast uppdaterad: