Prisma användarstöd logga

Extern granskare

Information och funktioner som du behöver för att granska finns på ditt personliga konto i Prisma. Om du inte har något konto i Prisma får du ett e-postmeddelande med en länk till ett begränsat personligt konto. Du måste komplettera och slutföra det begränsade personliga kontot för att få tillgång till dina granskningsuppgifter.

Om du redan har ett konto i Prisma kan du se inbjudningar och granskningsuppgifter när du loggar in på ditt personliga konto.

Din e-postadress är ditt användarnamn till ditt personliga konto i Prisma.

Några av uppgifterna du har som extern granskare

Inbjudan till dig som är extern granskare

Två e-postmeddelanden: (A) aktiveringslänk till Prisma (B) en förfrågan om att granska en eller flera ansökningar

(A)

(B)

Om du inte redan har ett personligt konto i Prisma får du ett e-postmeddelande med en aktiveringslänk. Logga in i Prisma med användarnamnet och lösenordet du får i e-postmeddelandet och komplettera ditt personliga konto.

Om du har ett personligt konto i Prisma får du en inbjudan via e-post. När du loggat in på ditt konto i Prisma ser du dina inbjudningar.

Läs mer om hur du kompletterar och slutför ditt personliga konto i Skapa konto.

Beredningsgruppens startsida

Den eller de beredningsgrupper du ingår i finns på fliken GRANSKNING när du loggat in i Prisma

När du är extern granskare har du endast begränsad tillgång till information och funktioner i Prisma.

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Välj fliken GRANSKNING (A).
 3. Klicka på någon av de beredningsgrupper som du tilldelats (B).

Läs mer om funktionerna och informationen som finns på startsidan i Allmänt granskning.

Uppgifter för arvode och betalning

Exempel på en sida för en extern granskare som loggat in i Prisma

Om du vill ha arvode måste du ange dina betalningsuppgifter (A) för att kunna påbörja granskningen.

Läs mer om hur du anger uppgifter för betalning och hur du anger om du vill ha arvode eller ej, i Arvode.

Godkänna eller neka inbjudan som extern granskare

Det finns flera alternativ i rullgardinsmenyn för ansökan du är inbjuden att granska

 1. Följ stegen 1 – 3 i Beredningsgruppens startsida.
 2. Klicka på Mina inbjudningar (A).
 3. Klicka på Välj (B).
 4. Välj Visa ansökan (PDF) (C) för att visa ansökan.
 5. Välj Godkänn (D).
  Alternativt:
  Välj Neka (E).

Läsa ansökan

När du klickar på länken med diarienumret får du tillgång till ansökansformuläret i ett nytt fönster

 1. Följ stegen 1 – 3 i Beredningsgruppens startsida.
 2. Klicka på Granskningsuppgifter (A).
 3. Klicka på diarienumret (B).
 4. Klicka på Förhandsgranska (C).
 5. Välj Visa ansökan (PDF) (D) ur rullgardinsmenyn.
 6. Välj om du vill öppna eller spara PDF-filen för ansökan (E).

Välj om du vill öppna eller spara PDF-filen

Skriva och skicka in externt omdöme

Formulär för att skriva och skicka in externt omdöme

Du kan inte göra några ändringar i granskningsformuläret efter att du har skickat in ditt omdöme. Kontakta din handläggare hos finansiären om du skickat in granskningsformuläret av misstag eller om du har frågor om detta.

 1. Följ stegen 1 – 3 i Beredningsgruppens startsida.
 2. Klicka på Granskningsuppgifter (A).
 3. Klicka på Skriv (B) på raden för omdömet.
 4. Ange kommentarer (C) och betyg (D) för de olika kriterierna.
 5. Klicka på Skicka in (E).
  Alternativt:
  Klicka på Spara (F).
 6. Klicka på OK (G).
 7. Klicka på OK (H).

Senast uppdaterad: