Prisma användarstöd logga

Fördela ansökningar

Du som är ordförande eller vice ordförande kan fördela ansökningar på granskarna i beredningsgruppen. Du har även tillgång till en sammanfattning över hur granskningsuppgifterna för ansökningarna fördelats.

Det finns två arbetssätt för hur du fördelar ansökningar. Det är finansiären, utlysningen och beredningsgruppen som styr om du ska fördela ansökningar och hur den ska gå till.

Allmänt om att fördela ansökningar

Om du är ordförande eller vice i ordförande i beredningsgruppen kan du fördela ansökningar

Du kan börja fördela ansökningar när du själv och övriga medlemmar i beredningsgruppen registrerat jäv.

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Välj fliken GRANSKNING (A).
 3. Klicka på beredningsgruppen där du ska fördela ansökningar (B).
 4. Klicka på Fördela ansökningar (C).

(D)


(E)


(F)

 

 

(G)

Fördela utifrån ansökan, sättet att fördela ansökningar är förinställt. För varje ansökan listas samtliga medlemmar i beredningsgruppen och du kan tilldela respektive medlem rollen som granskare eller föredragande.

Fördela utifrån granskare, du får i detta fall först välja en av medlemmarna i beredningsgruppen. Därefter markerar du de ansökningar där hen ska har rollen som granskare eller föredragande.

Kolumnen ”Fördelning” visar status för om ansökan har fördelats eller inte. Saknas en ikon har ansökan inte fördelats.

Ansökan har fördelats.

Ansökan har inte fördelats innan startdatumet för att skriva omdöme och förslag till yttrande.

Fördelningssammanfattningen är en sammanställning över beredningsgruppens samtliga medlemmar och hur många granskningsuppgifter var och en av medlemmarna har.

Fördela utifrån ansökan

I dialogfönstret kan varje medlem i beredningsgruppen tilldelas en roll för granskningsarbetet

Om en granskare är jävig kan du inte tilldela hen en roll på en ansökan.
Även externa granskare i beredningsgruppen visas i listan, dessa kan endast finansiärens handläggare fördela ansökningar till.

 1. Följ steg 1 – 4 i Allmänt om att fördela ansökningar.
 2. Klicka på Välj (A).
 3. Välj roll ur rullgardinsmenyn i kolumnen ”Roll” för respektive medlem i beredningsgruppen (B).
  Alternativt:
  Klicka på Välj alla (C) om alla medlemmar ska ha rollen ”Granskare”.
 4. Klicka på Spara (D).

Fördela utifrån granskare

Granskningsuppgifterna fördelas per medlem i beredningsgruppen

Om en granskare är jävig kan du inte tilldela hen en roll på en ansökan.

 1. Följ steg 1 – 4 i Allmänt om att fördela ansökningar.
 2. Klicka på knappen Fördela utifrån granskare (A).
 3. Välj granskare ur rullgardinsmenyn i Välj gruppmedlem (B).
 4. Markera den eller de ansökningar den valda granskaren ska granska (C).
 5. Välj den roll granskaren ska ha ur rullgardinsmenyn Välj roll (D).
 6. Klicka på Fördela utifrån granskare (E).

Ta bort och fördela om granskningsuppgifter

Meddelande då ett omdöme, förslag till yttrande eller yttrande påbörjats av en granskare

Om du tar bort granskningsuppgiften från en granskare eller föredragande som redan skrivit ett omdöme, förslag till yttrande eller yttrande, kommer dessa uppgifter att raderas.

 1. Följ steg 1 – 2 i Fördela utifrån ansökan.
 2. Ändra roll för en medlem eller flera medlemmar i beredningsgruppen (A).
 3. Klicka på Spara (B).
 4. Klicka på OK (C) för att bekräfta att du vill genomföra ändringarna.

Om du stänger dialogfönstret med meddelandet om ändringarna, fördelas inte granskningsuppgifterna om.

Senast uppdaterad: