Prisma användarstöd logga

Allmänt granskning

På varje beredningsgrupps startsida i Prisma kan du ladda ner information och rapporter för ditt granskningsarbete. På startsidan kan du även se aktuella datum och vilka medlemmar som ingår i beredningsgruppen. Du kan endast se innehåll i de beredningsgupper där du är medlem. Innehållet på startsidan kan variera beroende på din roll, beredningsgrupp och finansiär.

Generella granskningsuppgifter i Prisma, händelseförloppet kan variera mellan utlysningar och finansiärer

När du loggat in i Prisma visas dina beredningsgrupper på fliken GRANSKNING i en lista (B)

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Välj fliken GRANSKNING (A).
 3. Klicka på någon av de beredningsgrupper som du tilldelats (B).

Saknar du fliken GRANSKNING beror det på att du inte har några granskningsuppgifter för någon beredningsgrupp i Prisma ännu.

Beredningsgruppens startsida

Startsidan för en beredningsgrupp

(A)(B)

(C)

(D)


(E)


(F)

(G)

I menyn Betalningsinformation ska du bland annat ange till vilket konto arvodet ska betalas ut och vilken skatteprocent som ska tillämpas. Här ska du även ladda upp en bildkopia av ditt pass om du inte är svensk medborgare. I menyn Arvoden kan du se dina godkända arvoden.

Den beredningsgrupp eller de beredningsgrupper där du ska utföra granskningsuppgifter.

Beredningsgruppens mötesdatum samt start- och slutdatum för de olika momenten i granskningsarbetet.

Alla medlemmar som ingår i beredningsgruppen, både ledamöter och finansiärens personal samt observatör och externa granskare.

Dokumenten i listan har du användning för när du utför ditt granskningsarbete. Du kan själv ladda upp dokument som kan vara intressanta för övriga medlemmar i beredningsgruppen.

Rapporterna kan du ladda ner i Excel-format och använda i ditt granskningsarbete.

Med hjälp av nedladdningsfunktionen kan du filtrera fram och välja kriterier för olika typer av sammanställningar av ansökningarna i PDF-format.

Beredningsgruppens datum

Datumen för beredningsgruppens arbete visas på startsidan

Under rubriken Datum visas beredningsgruppens mötesdatum och de datum som styr beredningsgruppens arbete.

Förklaring till datumen:

Rapportera jäv, kompetens
och/eller prioritet - ansökan

Skriv omdöme och
förslag till yttrande

Första dag att läsa omdöme
och förslag till yttrande

Skriv yttrande

Första dag att läsa yttrande


Sista dag för

förslag till beslut

Sista dag för
externt omdöme

Sista dag att tacka ja/nej
till arvode

Perioden då du ska rapportera jäv, och i förekommande fall kompetens och/eller prioritet,
för beredningsgruppens samtliga ansökningar.

Perioden då du ska skriva omdömen och förslag till yttranden samt ranka ansökningarna, om ranking är aktiverad.

Det första datum då du kan läsa alla andra granskares omdömen och förslag till yttranden för beredningsgruppens ansökningar.

Perioden då du kan skriva och skicka in yttranden.

Det första datum då du kan läsa andra granskares yttranden för alla ansökningar i beredningsgruppen.

Sista dag för beslutsunderlag till ÄRK/GD.

Sista dag för externa granskare att skriva och skicka in externa omdömen.

Sista dag att ange om du vill erhålla arvode för granskningsarbetet.

Dokument på beredningsgruppens anslagstavla

På beredningsgruppens anslagstavla kan du ladda ner och läsa samt ladda upp dokument

Uppladdade filer på Anslagstavlan öppnar du genom att klicka på filnamnet.

 1. Följ stegen 1 – 3 i Allmänt om granskning i Prisma, för att komma till beredningsgruppens startsida.
 2. Klicka på Ladda upp dokument (A).
 3. Klicka på ikonen för att visa filer i utforskaren (B).
 4. Dubbelklicka på filen du vill ladda upp, i utforskaren.
 5. Klicka på Spara (C).

Är filen, till exempel, för stor eller om det redan finns en fil med samma filnamn, visas ett felmeddelande (D). Maximal filstorlek kan variera mellan olika beredningsgrupper.
Ta bort den uppladdade filen genom att klicka på papperskorgen på samma rad som filnamnet. Du kan endast ta bort filer du själv har laddat upp.

Beredningsgruppens rapporter

Fördefinierade rapporter på beredningsgruppens startsida

Rapporten hämtar information från Prisma och sammanställer den i en Excel-fil.

 1. Följ stegen 1 – 3 i Allmänt om granskning i Prisma, för att komma till beredningsgruppens startsida.
 2. Klicka på rapportnamnet (A).
 3. Välj om du vill öppna eller spara Excel-filen med rapporten (B).

Alternativen för vad du kan göra med den skapade Excel-filen visas längst ned på datorns skärm

Fördefinierade rapporter:

Samlade individuella
omdömen


Samlade yttranden

Jävsrapport

Rapporten innehåller omdömen och förslag till yttranden från samtliga granskare, med betyg, text och rankning. Även information som granskaren bara har sparat men ännu inte skickat in finns med i rapporten. Varje söknyckel visas på en egen flik i Excel-filen.

Rapporten sammanställer och visar de yttranden som kommit in.

Rapporten visar jävsstatus för samtliga granskare och ansökningar i beredningsgruppen. Jävsrapporten är endast synlig för ordförande och vice ordförande.

Ladda ner PDF-filer från nedladdningshanteraren

Ladda ner dokument i PDF-format med funktionen för nedladdning

Du måste godkänna nedladdningsreglerna första gången du ska använda nedladdningshanteraren. Du behöver bara godkänna nedladdningsreglerna en gång.

 1. Följ stegen 1 – 3 i Allmänt om granskning i Prisma, för att komma till beredningsgruppens startsida.
 2. Klicka på Nedladdning (A).
 3. Ladda ner nedladdningsreglerna genom att klicka på länken Läs Nedladdningsreglerna.
 4. Markera kryssrutan Jag har läst nedladdningsreglerna (B) första gången du ska ladda ned dokument.
 5. Klicka på Spara (C).
 6. Klicka på OK (D) i meddelanderutan.

Med nedladdaren kan sammanställningen vara fördefinierad eller manuellt filtrerad

 1. Följ stegen 1 – 3 i Allmänt om granskning i Prisma, för att komma till beredningsgruppens startsida
 2. Välj ansökningar med Fördefinierad filtrering (E).
  Alternativt:
  Filtrera listan över ansökningarna och kryssa för de ansökningar du vill ladda ned information för (F).
 3. Klicka på Ladda ner (G).
 4. Välj vad du vill göra med den skapade PDF-filen (H).

Alternativen för vad du kan göra med den skapade filen visas längst ned på datorns skärm

Läs mer om de olika filerna du kan ladda ner med hjälp av nedladdningshantereraren i Alternativ för nedladdning.

Mötesunderlag

Från startsidan kan du skapa ett mötesunderlag i form av en Excel-fil

info-symbol

Du har endast tillgång till beredningsgruppens mötesunderlag om du är ordförande, vice ordförande eller observatör.

 1. Följ stegen 1 – 3 i Allmänt om granskning i Prisma, för att komma till beredningsgruppens startsida.
 2. Klicka på Mötesunderlag (A) på beredningsgruppens startsida.
 3. Klicka på Kolumner (B) i dialogfönstret som öppnas och välj eventuellt vilka kolumner du inte vill att mötesunderlaget ska innehålla.
 4. Klicka på Excel-ikonen (C).
 5. Välj vad du vill göra med filen (D).

Alternativen för vad du kan göra med Excel-filen visas längst ned på datorns skärm

Mötesunderlaget innehåller en sammanställning över beredningsgruppens ansökningar samt samtliga granskares omdömen och betyg.

Beredningsgruppens medlemmar

Beredningsgruppens medlemmar visas på startsidan

Ordförande


Vice ordförande


Granskare

Föredragande


Extern granskareObservatör

Ledamot med utökad behörighet i Prisma jämfört med ordinarie granskare. Ordförande kan fördela ansökningar på granskare och klarmarkerar gruppens slutgiltiga yttranden i Prisma.​

Ledamot med samma behörighet som ordförande och som kan agera ställföreträdare för ordförande
vid jäv.

Ledamot som granskar tilldelade ansökningar, skriver omdöme och sätter betyg.

Ledamot som granskar tilldelade ansökningar, skriver omdöme och förslag till yttrande samt sätter betyg. Föredragande har huvudansvaret för att skriva beredningsgruppens slutgiltiga yttrande.

Granskar och skriver externt omdöme för tilldelade ansökningar men ingår inte i beredningsgruppen. Extern granskare har begränsad behörighet för granskning i Prisma och får inbjudningar för extern granskning på fliken GRANSKNING.

Observerar beredningsgruppens arbete och har tillgång till allt material i Prisma, men tilldelas inga ansökningar eller granskningsuppgifter.

Interna användare, anställda hos finansiären

Handläggare


Forskningssekreterare

Rollen som handläggare kan variera mellan de olika finansiärerna. Uppgifterna kan bestå i att internt administrera beredningsgruppen och dess ansökningar i Prisma.

Rollen som forskningssekreterare kan variera mellan de olika finansiärerna. Uppgifterna kan bestå i leda beredningsgruppen och dess ansökningar i Prisma.

Gruppens arbetssätt kan skilja sig åt mellan beredningsgrupper och finansiärer. Finansiären informerar om arbetssättet i varje beredningsgrupp.

Skicka e-post till beredningsgruppens medlemmar

Skicka e-postmeddelande till beredningsgruppens medlemmar

E-postmeddelandet skickas från en systemadress som mottagaren inte kan skicka tillbaka sitt svar till.

 1. Följ stegen 1 – 3 i Allmänt om granskning i Prisma, för att komma till beredningsgruppens startsida.
 2. Markera de medlemmar som du vill skicka e-post till under rubriken Medlemmar (A) på beredningsgruppens startsida.
 3. Klicka på Skicka e-post (B).
 4. Ange E-postadress från (C) om du vill att mottagaren ska kunna svara på e-postmeddelandet.
 5. Ange Ämne (D) och Text (E).
 6. Klicka på Skicka (F).

Senast uppdaterad: