Prisma användarstöd logga

Arvode

Innan du kan påbörja ditt granskningsarbete måste du ange betalnings- och adressuppgifter för utbetalning av ditt arvode. Du måste också ange om du vill erhålla arvode för ditt arbete i varje beredningsgrupp du ingår i. När det inte finns några aktiva arvodesunderlag kan du ta bort adress- och betalningsuppgifter.

 

Ange betalningsuppgifter

Betalningsinformation som är obligatorisk är markerade med asterix (*) och måste anges

Passkopia

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Välj fliken GRANSKNING (A).
 3. Klicka på Betalningsinformation (B).
 4. Ange dina uppgifter för utbetalning i ”Betalningsinformation (C).
 5. Om du inte har ett svenskt personnummer ska du ladda upp en passkopia (D).
 6. Klicka på Spara betalningsinformation (E).

Ladda upp en kopia av sidorna med ditt foto i passet om en passkopia krävs för utbetalningen.

Ta bort betalningsinformation

Adress- och bankuppgifter som inte längre behövs för utbetalning kan tas bort

info-symbol

Du kan inte ta bort din betalningsinformation om det finns aktiva arvodesunderlag som ännu inte är godkända.

 1. Följ steg 1 - 3 i Ange betalningsuppgifter.
 2. Klicka på Rensa betalnings- och adressinformation (A).
 3. Klicka på OK (B).
 4. Klicka på OK (C).

Ange om du vill erhålla arvode

Inställningar för utbetalning av arvode i den aktuella beredningsgruppen

Ange om du vill ha arvode eller inte i varje beredningsgrupp som du ingår i.

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Välj fliken GRANSKNING (A).
 3. Klicka på någon av de beredningsgrupper som du tilldelats (B).
 4. Klicka på Arvodesinställningar (C).
 5. Klicka på Acceptera arvodesutbetalningar (D).
  Alternativt:
 6. Klicka på Avstå arvode (E).

En del finansiärer tillåter att du fakturerar arvode (F).

Om finansiären tillåter fakturering av arvode, finns även knappen "Fakturera arvode"

Ändra ditt tidigare val om arvode

Ett tidigare val för arvode kan ändras

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Välj fliken GRANSKNING (A).
 3. Klicka på någon av de beredningsgrupper som du tilldelats (B).
 4. Klicka på Arvodesinställningar (C).
 5. Klicka på Ångra mitt val (D).
 6. Ange om du vill ha arvode eller inte enligt instruktionerna i Ange om du vill ha arvode.

Visa godkända arvoden

Specifikation över arvoden som är godkända och kommer att betalas ut eller som har betalats ut

Endast de arvoden som godkänts av finansiären och som kommer att utbetalas visas i tabellen.

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Välj fliken GRANSKNING (A).
 3. Klicka på Arvoden (B).
 4. Klicka på Visa (C) på raden för den arvodespost du vill se specifikationen.
 5. Klicka på Stäng (D).

Senast uppdaterad: