Arvode

Innan du kan påbörja ditt granskningsarbete måste du ange betalningsuppgifter för utbetalning av ditt arvode. Du måste också ange om du vill erhålla arvode eller inte, för ditt arbete i varje beredningsgrupp du ingår i.

Ange betalningsuppgifter

Betalningsinformation som är obligatorisk är markerade med asterix (*) och måste anges

Passkopia

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Välj fliken GRANSKNING (A).
 3. Klicka på Betalningsinformation (B).
 4. Ange dina uppgifter för utbetalning i ”Betalningsinformation (C).
 5. Om du inte har ett svenskt personnummer ska du ladda upp en passkopia (D).
 6. Klicka på Spara (E).

Ladda upp en kopia av sidorna med ditt foto i passet om en passkopia krävs för utbetalningen.

Ange om du vill erhålla arvode

Inställningar för utbetalning av arvode i den aktuella beredningsgruppen

Ange om du vill ha arvode eller inte i varje beredningsgrupp som du ingår i.

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Välj fliken GRANSKNING (A).
 3. Klicka på någon av de beredningsgrupper som du tilldelats (B).
 4. Klicka på Arvodesinställningar (C).
 5. Klicka på Acceptera arvodesutbetalningar (D).
  Alternativt:
 6. Klicka på Avstå arvode (E).

En del finansiärer tillåter att du fakturerar arvode (F).

Om finansiären tillåter fakturering av arvode, finns även knappen "Fakturera arvode"

Ändra ditt tidigare val om arvode

Ett tidigare val för arvode kan ändras

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Välj fliken GRANSKNING (A).
 3. Klicka på någon av de beredningsgrupper som du tilldelats (B).
 4. Klicka på Arvodesinställningar (C).
 5. Klicka på Ångra mitt val (D).
 6. Ange om du vill ha arvode eller inte enligt instruktionerna i Ange om du vill ha arvode.

Visa godkända arvoden

Specifikation över arvoden som är godkända och kommer att betalas ut eller som har betalats ut

Endast de arvoden som godkänts av finansiären och som kommer att utbetalas visas i tabellen.

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Välj fliken GRANSKNING (A).
 3. Klicka på Arvoden (B).
 4. Klicka på Visa (C) på raden för den arvodespost du vill se specifikationen för arvodet.
 5. Klicka på Stäng (D).

Senast uppdaterad: 2019-01-23

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.